Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3

Μέτρο 2.3: Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Διάρκεια εφαρμογής : Από 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης, σπουδαστές ΙΕΚ και λοιπών δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στο 1ο ΕΠΕΑΕΚ συμπεριλάμβανε κυρίως μετα-δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως π.χ. τα ΙΕΚ και οι ΤΕΣ. Στο παρόν Μέτρο, εκτός της μετα-δευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, προστέθηκαν και τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια λυκειακής βαθμίδας, που έχουν όμως διαφοροποιηθεί από το Ενιαίο Λύκειο, με την πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ τέθηκαν οι βάσεις για την ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών Σχολών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών τους καθώς και στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 συνεχίζεται η ενίσχυση των δημοσίων ΙΕΚ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και εκείνων των Σχολών της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εποπτεύονται από άλλους Φορείς (εκτός του ΟΕΕΚ). Τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των Φορέων είναι, μεταξύ των άλλων, η ανταπόκριση στην πραγματική ζήτηση της αγοράς εργασίας, η αρτιότητα των προτεινομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρελθουσών δράσεων. Κυρίως χρηματοδοτούνται καινοτόμες δράσεις, όπως η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τον κόσμο της εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κτλ.

Το Μέτρο 2.3 επιχειρεί την επέκταση των δράσεων όσον αφορά τα ΙΕΚ και τις λοιπές Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που υλοποιήθηκαν στο 1ο ΕΠΕΑΕΚ, καθώς επίσης την εισαγωγή τους στα ΤΕΕ με έμφαση στην ποιοτική διάσταση της λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ελαχιστοποίηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής καθώς και στον προσδιορισμό και την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και επίπεδα κατάρτισης.

Οι στόχοι του Μέτρου πραγματοποιούνται με δράσεις που εντάσσονται στις εξής Ενέργειες:

2.3.1: Αναβάθμιση των σπουδών στα ΙΕΚ

2.3.2: Ανάπτυξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και Αναβάθμισή τους σε Επαγγελματικά Λύκεια

2.3.3: Αναβάθμιση των σπουδών στις Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Φορέων που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου θα πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με τα ακόλουθα :

Α. Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του ΟΕΕΚ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και ενδεικτικά:

 • Στην έρευνα των αναγκών της αγοράς εργασίας και στον προσδιορισμό των απαραίτητων ειδικοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, με αξιοποίηση και της σχετικής εμπειρίας των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην εποπτεία ίδρυσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
 • Στην πιστοποίηση των προσόντων (γνώσεων και δεξιοτήτων) των αποφοίτων των ΙΕΚ.
 • Στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επιπέδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην αναγνώριση των αντιστοίχων εκπαιδευτικών τίτλων, καθώς και στην εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων.
 • Στην πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων των ΙΕΚ και στην υποστήριξη των αποφοίτων των ΙΕΚ για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των στελεχών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Στην πιλοτική εφαρμογή καινοτομιών και της σύγχρονης τεχνολογίας στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Στην αξιολόγηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Β. Υποστήριξη του ΥπΕΠΘ στη διαμόρφωση και συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΣΕΕΚΑ), όπως προβλεπόταν αρχικά από τον Ν.2009/92 και αναθεωρήθηκε στη συνέχεια με τον Ν.3191/2003, αναφορικά με:

 • Την εναρμόνιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Την ποιοτική αναβάθμιση και την κοινωνική καταξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το ΥπΕΠΘ με τον ΟΕΕΚ συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο για τη σύνδεση μεταξύ Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και για τη δημιουργία του ενιαίου συστήματος πιστοποίησης της κατάρτισης και των αποκτηθέντων προσόντων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), όπως προβλέπεται στο κείμενο του Γ΄ ΚΠΣ για την Ελλάδα.

Γ. Χρηματοδότηση των ΙΕΚ

Χρηματοδότηση των ενεργειών των ΙΕΚ με στόχο τη βελτίωση της προσφερόμενης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δ. Εκπόνηση μελέτης για:

 1. Τον τρόπο συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και στην πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων και την αξιοποίηση των αποφοίτων των ΙΕΚ από τις επιχειρήσεις.
 2. Τη δυνατότητα ανάληψης από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα τον προσδιορισμό των όρων και προϋποθέσεων του τρόπου πιστοποίησής τους και των κριτηρίων συμμετοχής τους.

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης θα προωθηθεί η έμμεση χρηματοδότηση των ιδιωτικών ΙΕΚ, μέσω του ΟΕΕΚ, ώστε να επωφεληθούν κατά ενιαίο τρόπο από την χρηματοδότηση το σύνολο των σπουδαστών των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των παραπάνω ενεργειών είναι, οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ και οι εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΠΘ φορείς (ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ), η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), η Σιβιτανίδειος Σχολή, οι δημόσιοι φορείς που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. για ό,τι αφορά τα ΙΕΚ (σύμφωνα με την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ βάση του Ν.2956/2001), το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) και οι εποπτευόμενοι φορείς τους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το Μέτρο 2.3 συνδέεται ιδιαίτερα με το Μέτρο 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας), με το Μέτρο 4.1 (Προγράμματα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, με έμφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Γυναικών) και με το Μέτρο 5.2, (Αναβάθμιση των Υποδομών και των Εξοπλισμών των Εκπαιδευτικών Μονάδων).

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.3 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn