Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.4

Μέτρο 2.4: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Διάρκεια εφαρμογής: από 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και φοιτητές, σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Στόχος του Μέτρου είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης (γενικής, τεχνικής και ανώτατης) με την αγορά εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων, ο περιορισμός της ανισότητας των φύλων ως προς την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επιλογή και η εξάπλωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης τόσο στην τεχνική εκπαίδευση όσο και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα συνεχίζεται η υποστήριξη των αντίστοιχων δομών της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να εργαστούν σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών τους.

Οι δράσεις του παρόντος Μέτρου λαμβάνουν υπ’όψη τα δεδομένα που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) και από το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Οι ενέργειες που εντάσσονται στο Μέτρο είναι:

2.4.1: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές του Ενιαίου Λυκείου, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

2.4.2: Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών και στήριξη Γραφείων Διασύνδεσης

2.4.3: Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μεταξύ των δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου αναμένεται να είναι το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ και τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, το παρόν Μέτρο συνδέεται άμεσα με τα άλλα Μέτρα του Άξονα, που αφορούν την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, αφού μέσα από την επαφή μαθητών και σπουδαστών με την αγορά εργασίας τα μηνύματα για τις απαιτούμενες αλλαγές θα καταφθάνουν έγκαιρα. Επίσης συνδέεται με το Μέτρο 2.3, που αφορά την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με το Μέτρο 3.1, που αφορά την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών εφαρμογών, και με το Μέτρο 5.2, που αφορά την αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών των εκπαιδευτικών μονάδων.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 10% των πόρων του Μέτρου 2.4 θα μπορούσε να προσμετρηθεί στους πόρους του Άξονα 4 (Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας), αφού τόσο μέσα από τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και τα προγράμματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και μέσα από τις δράσεις σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (πρακτική άσκηση, γραφεία διασύνδεσης κτλ.), ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη των αναγκών των γυναικών.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.4 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn