Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 4

Άξονας 4: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

ΜΕΤΡΟ 4.1: Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης των γυναικών Προβολή / Απόκρυψη Ενεργειών

ΜΕΤΡΟ 4.2: Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προ-πτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών & ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες Προβολή / Απόκρυψη Ενεργειών

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4, που ταυτίζεται με το 5ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στόχο έχει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών, η οποία θα υποβοηθήσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, βοηθώντας τες να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια συναντούν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Η βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών θα συντελέσει στην αύξηση της απασχόλησής τους και στην πρόσβαση των γυναικών σε νέα πεδία εργασίας. Επιπλέον, μία σειρά από δράσεις, σε συνεργασία με δράσεις άλλων Ενεργειών, αποσκοπούν στη μείωση της υποχρεωτικής εξάρτησης των γυναικών από οικογενειακές υποχρεώσεις.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 εντάσσονται Μέτρα των οποίων οι δράσεις αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 δεν ικανοποιούνται μόνον από τις δράσεις που προβλέπονται εδώ αλλά και από πολλές άλλες δράσεις των υπολοίπων Αξόνων, αφού έχει καταβληθεί προσπάθεια το πνεύμα του Άξονα 4 να ενσωματωθεί σε όλους τους υπόλοιπους άξονες.

Έτσι, ο στόχος της «βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» γίνεται με τη βοήθεια δράσεων που στοχεύουν: 1) στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση προσφέροντας ειδικά κίνητρα και αξιοποιώντας τις δράσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 2) στην απελευθέρωση της γυναίκας από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που τη δεσμεύουν ως προς το ωράριο εργασίας, την αναζήτηση εργασίας ή και την περαιτέρω εκπαίδευσή της, 3) στην εισαγωγή της ισότητας των φύλων στη σχολική διαπαιδαγώγηση, 4) στην αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και την καταπολέμηση της διστακτικότητας των γυναικών να αναλάβουν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα κτλ.

Με βάση τα ανωτέρω, η συμβολή του ΕΠ στην πραγματοποίηση του 5ου πεδίου πολιτικής του ΕΚΤ θα πρέπει να υπολογιστεί ως το άθροισμα όλων των δράσεων που προάγουν ακόμη και έμμεσα το στόχο της ισότητας των δύο φύλων, και όχι μόνον των δράσεων του Άξονα 4. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι πόροι που συνδέονται με τις δράσεις υπέρ των γυναικών ξεπερνούν το 13,4% των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΚΤ (βλ. Πίνακα 2.1). Ο συνολικός π/υ του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 69.469 χιλ. ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους (25%) και από το ΕΚΤ (75%). Ο Άξονας 4 απορροφά περίπου το 2,5% του συνολικού π/υ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 3,1% των πόρων του ΕΚΤ.

Στον Άξονα 4 εντάσσονται τα παρακάτω δύο Μέτρα:

Άξονας 4: Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας

ΜΕΤΡΟ 4.1 Προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων με έμφαση στην υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των Γυναικών

Βαρύτητα στο σύνολο του Ε.Π. (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του Άξονα (%)
2,1 2,6 83,7

ΜΕΤΡΟ 4.2 Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες

Βαρύτητα στο σύνολο του Ε.Π. (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του Άξονα (%)
0,4 0,5 16,3

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Βαρύτητα στο σύνολο του Ε.Π. (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του Άξονα (%)
2,5 3,1 100,0

Πίνακας 2.1: Εκτιμώμενος προϋπολογισμός Αξόνων 2ου ΕΠΕΑΕΚ για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (σε χιλ. ευρώ)

ΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΑ Προϋπολογισμός ΕΚΤ %Συμβολής στην Επίτευξη στόχωνΆξονα 4 Ποσό Συμβολής στην Επίτευξη στόχωνΆξονα 4
Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (πεδίο 2) 451.457 26% 115.607
Α2: Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης (πεδίο 3) 1.679.434 7% 115.628
Α3: Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων (πεδίο 4) 19.848 0% 0
Α4: Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (πεδίο 5) 69.469 100% 69.469
Α5: Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ. * 0 0
Α6: Τεχνική Βοήθεια 22.684 0% 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 2.242.892 13,4% 300.704

* Οι πόροι του ΕΤΠΑ και της Τεχνικής Βοήθειας συμβάλλουν μεν στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ (άρα και του Άξονα 4), αλλά δεν είναι δυνατόν να επιμεριστεί επακριβώς επί του παρόντος η συμβολή τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο της Εισαγωγής του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn