Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 4 > Μέτρο 4.1

Μέτρο 4.1: Προγράμματα Προώθησης της Ισότητας των φύλων, με έμφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Γυναικών

Μέτρο 4.1 | Μέτρο 4.2 |

Διάρκεια εφαρμογής: Aπό 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, σπουδαστές των Σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο 4.1 έχει στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα οι δράσεις στοχεύουν:

  • Στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα των φύλων στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και στο επιμέρους εκπαιδευτικό πλαίσιο, να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους με επιστημονικό τρόπο και να παρεμβαίνουν σοβαρά και αποτελεσματικά με στόχο την εγκαθίδρυση της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Στη δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικών δομών, στην παραγωγή διδακτικού υλικού και στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο τη διαχρονική και συγχρονική ανάδειξη μιας νέας οπτικής των φύλων και την προώθηση της ισότητας των σχέσεων σε ατομικό και συλλογικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο.
  • Στην ενθάρρυνση των μαθητριών/σπουδαστριών να παρακολουθήσουν προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς όπου το γυναικείο φύλο υπο-αντιπροσωπεύεται, και στην αναζήτηση θετικών δράσεων υποστήριξης των γυναικών προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, μέσω οικονομικών ή άλλων ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των γυναικών ώστε να καταπολεμηθούν επαγγελματικά στερεότυπα που οδηγούν στο χαρακτηρισμό πολλών επαγγελμάτων ως «ανδροκρατούμενων» ή «γυναικοκρατούμενων». Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι προετοιμασμένες να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Οι δράσεις για την υλοποίηση των στόχων του Μέτρου εντάσσονται στην Ενέργεια:

4.1.1 Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γυναικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Βασικοί δικαιούχοι των έργων είναι το Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ), τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, τα εποπτευόμενα από το ΥπΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ο ΟΑΕΔ, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το Μέτρο 4.1 συνδέεται άμεσα με το Μέτρο 4.2, αλλά και με τα Μέτρα 3.1 (Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών) και 2.4 (Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας), όπως ήδη εξηγήθηκε παραπάνω.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 4.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn