Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 4 > Μέτρο 4.2

Μέτρο 4.2: Προγράμματα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές - Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικά Προγράμματα για τις Γυναίκες

Μέτρο 4.1 | Μέτρο 4.2 |

Διάρκεια εφαρμογής: Aπό 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Φοιτητές/σπουδαστές, πτυχιούχοι

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο 4.2 στόχο έχει τη στήριξη των γυναικών που σπουδάζουν σε Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Επιχειρείται (ίσως για πρώτη φορά με τόση σαφήνεια) να δοθούν στις γυναίκες που παρακολουθούν προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης κίνητρα (υλικά και μη) που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν απερίσπαστες τις σπουδές τους, αναπτύσσοντας επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που θα τους βοηθήσει να βρουν και να διατηρήσουν μια δουλειά αντάξια των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους.

Ενώ δεν παρατηρείται ανισότητα ως προς τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται στις γυναίκες στη χώρα μας, στην πραγματικότητα η επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών υστερεί απέναντι σε αυτή των ανδρών συναδέλφων τους. Μέσω των δράσεων του εν λόγω Μέτρου θα επιχειρηθεί η στήριξη των γυναικών-επιστημόνων δίνοντας έμφαση σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε οικονομικά κίνητρα (υποτροφίες, επιδόματα κτλ.) και σε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Στόχος είναι η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και η ισόρροπη αντιπροσώπευσή τους σε τομείς των θετικών επιστημών και της νέας τεχνολογίας.

Επίσης, υποστηρίζεται η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων με κύριο αντικείμενο τη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με τη γυναίκα και τη θέση της στον κοινωνικό, εργασιακό και οικονομικό χώρο, ώστε να είναι δυνατή η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας και ο σχεδιασμός των καταλλήλων δράσεων.

Οι στόχοι του Μέτρου υλοποιούνται με δράσεις που εντάσσονται στην Ενέργεια:

4.2.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), η Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Κέντρο Εκπαίδευσης σε Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το Μέτρο 4.2 συνδέεται άμεσα με το Μέτρο 4.1, το Μέτρο 2.5 (Διά Βίου Εκπαίδευση), το Μέτρο 2.2 (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης) και το Μέτρο 3.1 (Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης και Καινοτομικών Εφαρμογών).

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 4.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn