Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.1 > Ενέργεια 2.1.1 > Κατηγορία Πράξεων α

Κατηγορία Πράξεων α : Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Κατηγορία Πράξεων α | Κατηγορία Πράξεων β | Κατηγορία Πράξεων γ | Κατηγορία Πράξεων δ | Κατηγορία Πράξεων ε | Κατηγορία Πράξεων στ | Κατηγορία Πράξεων ζ | Κατηγορία Πράξεων η | Κατηγορία Πράξεων θ |

Τα θέματα της συντονισμένης και συνεχούς επιμόρφωσης αντιμετωπίζονται α-ποτελεσματικά μέσω της ίδρυσης του «Oργανισμού Eπιμόρφωσης Eκπαιδευτικών» (ιδρυτικός Νόμος 2986/13-2-2002) , ο οποίος έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αναφέρονται σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, πλην της τριτοβάθμιας, και όλων των τύπων σχολείων.

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει την εξής αποστολή:

 • Tο σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής και την υποβολή σχετικών προτάσεων στο YΠEΠΘ.
 • Tο συντονισμό όλων των μορφών και τύπων της επιμόρφωσης των εκπαι-δευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και την κατάρτιση στελεχών επιμόρφωσης
 • Tην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και την ανάθεση επιμορ-φωτικού έργου σε αρμόδιους φορείς, την κατανομή και διαχείριση των πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.
 • Tην αξιολόγηση όλων των επιμορφωτικών δράσεων και την πιστοποίηση προσόντων και τίτλων επιμόρφωσης.
 • Την πιστοποίηση των επιμορφωτών και τη δημιουργία μητρώου επιμορ-φωτών.

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας Πράξεων θα χρηματοδοτηθούν Πράξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που θα αφορούν:

 • στις απαραίτητες οργανωτικές μελέτες
 • στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τον φορέα
 • στην εκπόνηση του σχεδίου του οργανισμού και στις επιμορφωτικές δράσεις
 • στο λειτουργικό κόστος του φορέα (μέχρις ότου ο φορέας να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό)
 • στην εκπόνηση πρότυπων οδηγιών, διαδικασιών κλπ. σε σχέση με την ε-ποπτεία και τον έλεγχο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
 • στην δημιουργία βάσης δεδομένων (εκπαιδευτών και εκπαιδευμένων)

Ας σημειωθεί ότι στην κατεύθυνση αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και στο πλαίσιο της στρατηγικής της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρείται μια συνολικότερη αναδιάρθρωση του τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία στο οργανωτικό-διοικητικό επίπεδο θα στοχεύει απώτερα στην ένταξη του ΟΕΠΕΚ στο οργανωτικό σχήμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/5/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn