Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.1 > Κατηγορία Πράξεων δ

Κατηγορία Πράξεων δ : Διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατηγορία Πράξεων α | Κατηγορία Πράξεων β | Κατηγορία Πράξεων γ | Κατηγορία Πράξεων δ | Κατηγορία Πράξεων ε | Κατηγορία Πράξεων στ | Κατηγορία Πράξεων ζ | Κατηγορία Πράξεων η | Κατηγορία Πράξεων θ | Κατηγορία Πράξεων ι | Κατηγορία Πράξεων ια | Κατηγορία Πράξεων ιβ | Κατηγορία Πράξεων ιγ | Κατηγορία Πράξεων ιδ |

Μέσα από την κατηγορία Πράξεων επιδιώκεται η αναβάθμιση και διασφάλιση της ποιότητας των διαφόρων λειτουργιών και διαδικασιών της κατάρτισης ό-πως σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκ-παίδευσης και Κατάρτισης. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στο ακόλουθο πλαίσιο:

  • Βελτίωση και καθιέρωση διαδικασιών πιστοποίησης της κατάρτισης (π.χ. παροχής υπηρεσιών, γνώσεων, δεξιοτήτων, υποδομών, επιχειρησιακών μονάδων για διεξαγωγή πρακτικής άσκησης κλπ.).
  • Βελτίωση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του θεσμού της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω της αποδοχής του θεσμού από τις τοπικές αγορές εργασίας και μέσω της ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου του ΟΕΕΚ για την υποστήριξη και εποπτεία των προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Αξιοποίηση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και συνολική δια-σφάλιση της ποιότητας στις λειτουργίες και στις διαδικασίες διεξαγωγής της κατάρτισης καθώς και σε ειδικές δράσεις.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σημαντικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασικών δραστηριοτήτων που αφορούν, ενδεικτικά, στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, ενδεχομένως γεωγραφικά κατανεμημένου, που θα αναβαθμίζει και θα καλύπτει τις λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕΚ και των Δημοσίων ΙΕΚ και επίσης ανάπτυξη συστημάτων επιλογής εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, διαδικασιών πιστοποίησης κ.τ.λ. Παράλληλα το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τις διαδικασίες ελέγχου / παρακολούθησης / ανάπτυξης των Ιδιωτικών ΙΕΚ που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΟΕΕΚ.

Επίσης μέσα από την συγκεκριμένη Κατηγορία Πράξης δύναται να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση συγκεκριμένων μελετών και πιλοτικών εφαρμογών σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης.

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/5/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn