Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.3 > Κατηγορία Πράξεων η

Κατηγορία Πράξων η: Ενίσχυση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρέχεται από τις Σχολές των Λοιπών Φορέων Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κατηγορία Πράξεων α | Κατηγορία Πράξεων β | Κατηγορία Πράξεων γ | Κατηγορία Πράξεων δ | Κατηγορία Πράξεων ε | Κατηγορία Πράξεων στ | Κατηγορία Πράξεων ζ | Κατηγορία Πράξεων η |

Η κατηγορία Πράξεων αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσιότητας και προβολής του θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρέχεται από τις Σχολές των Λοιπών Φορέων. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δραστηριότητες και εκδηλώσεις επικοινωνιακής πολιτικής, δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και ενίσχυσης της προβολής του έργου των σχολών με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών και των στελεχών της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων, και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων, με περιφερειακή διάσταση. Η ανάπτυξη των δράσεων και η εξέλιξή τους πρέπει να αποτελέσουν ένα συνεκτικό επικοινωνιακό σύστημα που στοχεύει στη ποιότητα και μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος, βάσει προγραμματισμού εφαρμογής δράσεων εκ μέρους των Τελικών Δικαιούχων.

Στόχοι της κατηγορίας πράξεων είναι οι ακόλουθοι:

  • Η επικοινωνία με το κοινό, προβάλλοντας σε αυτό το ρόλο και τη σημασία του θεσμού της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Η αποδοχή και η στήριξη του θεσμού από το σύνολο των κοινωνικών και των παραγωγικών φορέων.
  • Η προβολή του ρόλου των Λοιπών Φορέων για την υλοποίηση των στόχων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις εκάστοτε, προσφερόμενες και προσαρμοσθείσες στα νέα τεχνολογικά δεδομένα ειδικότητες αρχικής ε-παγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Η συνεργασία των Λοιπών Φορέων με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
  • Η προβολή του θεσμού της Πιστοποίησης.
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ει-δικοτήτων που προσφέρονται στις σχολές.
  • Ενημέρωση για τη δυνατότητα προώθησης των αποφοίτων στην απασχόληση μέσω του θεσμού της Πρακτική Άσκησης.

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 25/5/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn