ΕΠΕΑΕΚ 2 Κλείσιμο παραθύρου             ΕκτύπωσηΕκτύπωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

'Εντυπο Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση: Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου 2007-2013

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

1. Κανονισμοί Ευρωπαΐκης Ενωσης.

2. Νόμος 3614/2007, ΕΣΠΑ 2007-2013 και Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

3. Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης: ΦΕΚ Β 540/27-03-2008.

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Κείμενο:

Με απόφασή της, στις 16 Νοεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Η συνολική δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 2.215.000.000 € συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών και εθνικών πόρων. 

1. Κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

 

ΤΟΜΕΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η νέα στρατηγική για την Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Κείμενο:

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ σας προσκαλούν στο τομεακό αναπτυξιακό Συνέδριο για θέματα Παιδείας που διοργανώνουν στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2003, στις 23 Νοεμβρίου 2005, στον πολυχώρο `Αθηναϊς` (Καστοριάς 34-36, τηλ. 210-3480000), με θέμα `Η Νέα Στρατηγική για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2007-2013`. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί την εκκίνηση του διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων ενόψει της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την Παιδεία για την περίοδο 2007-2013, που θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2006.

1. Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου

2. Πρόσθετο υλικο σχετικό με το συνέδριο

3. Τα πρακτικά του συνεδρίου

 

Οδηγίες για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013, για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)

Εισήγηση Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ στη διημερίδα 6& 7 Δεκεμβρίου 2007. Η διαχειριστική επάρκεια στους δυνητικούς δικαιούχους έργων Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

 

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία. ( Τελευταία Ανανέωση: 16/5/2008 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn