Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Με μια ματιά

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά| Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Με μια ματιά


Γρήγορη μετάβαση : Ο 1ος Άξονας με μια ματιά | Ο 2ος Άξονας με μια ματιά | Ο 3ος Άξονας με μια ματιά | Ο 4ος Άξονας με μια ματιά | Ο 5ος Άξονας με μια ματιά |

Από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Λισσαβώνας, οι εκπαιδευτικές πολιτικές ανάγονται σε κύριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας, ατομικής και συλλογικής, στα πλαίσια της προτεραιότητας να καταστεί η Ευρώπη μέχρι το 2010 «η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο».

Το ΕΠΕΑΕΚ θέτει σήμερα τις βάσεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος μετατρέποντας σε θεσμούς δυναμικές και οράματα που ταυτίζουν την πολιτική ανάπτυξης της χώρας με την ανάπτυξη των πολιτικών παιδείας.

Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΠΕΑΕΚ καινοτομεί : ενσωματώνεται και θεσμοθετείται στο εκπαιδευτικό σύστημα η Δια Βίου Μάθηση, συναρθρώνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Τρεις στόχοι, δηλαδή

  • Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
  • Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικού αποκλεισμού
  • Συνδιαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου παιδείας και εργασίας ποιότητας

αναπτύσσονται σε 5 άξονες προτεραιότητας:

1. Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

2. Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

3. Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων.

4. Βελτίωση της πρόσβασης γυναικών στην αγορά εργασίας.

5. Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων του ΕΚΤ.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μία σύντομη περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας, σε μορφή MS Word Document.

Επίσης μπορείτε να δείτε το διάγραμμα της δομής (σε μορφή pdf) του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και Ενέργεια.

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας που στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, αναπτύχθηκαν σε μέτρα και ενέργειες, εξειδικεύτηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε κατηγορίες πράξεων, δηλαδή σε έργα και υποέργα.

Για να εκπονηθεί το Σ.Π. συνεργάστηκαν Επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ενώ Επιτροπές Συντονισμού στη συνέχεια επεξεργάστηκαν τις προτάσεις ώστε το πρόγραμμα να διαθέτει τη συνοχή που χρειάζεται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των επί μέρους πράξεων. Η έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που σηματοδότησε την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ, έγινε από σώμα κοινωνικών φορέων, την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης (Μάιος 2001), ενώ τροποποιήσεις εγκρίθηκαν και από τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ιούνιος 2002).

Με το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 ανασχεδιάζεται η ίδια η αντίληψή μας για την εκπαίδευση. Η πορεία για την ανάπτυξη της ταυτότητας του συνειδητοποιημένου και ενεργού πολίτη διαγράφεται μέσα από το δικαίωμα στην απασχόληση και την προσωπική ολοκλήρωση που δίνει η δια βίου πρόσβαση στη γνώση.

Χρήσιμες Συνδέσεις για κείμενα και πολιτικές που σχετίζονται με το ΕΠΕΑΕΚ

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0