Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Με μια ματιά > Ο 4ος Άξονας με μια ματιά

Κύριες Επιλογές :Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Με μια ματιά ο Άξονας 4


Γρήγορη μετάβαση :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 69.469.233 ευρώ

Ο τέταρτος άξονας προτεραιότητας «βελτίωση της πρόσβασης γυναικών στην αγορά εργασίας» στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση της θέσης των γυναικών και της πρόσβασής τους σε νέα επαγγελματικά πεδία στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του άξονα θα συμβάλουν:

  • Στην τόνωση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ( ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, πολυτεχνικές σχολές - τομείς που υποαντιπροσωπεύονται) μέσα από ένα ειδικό σύστημα κινήτρων και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Στην απελευθέρωση των γυναικών από τις οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίες αναστέλλουν την αναζήτηση ή τις δεσμεύουν ως προς την περαιτέρω εκπαίδευσή τους.
  • Στην εισαγωγή της ισότητας των δύο φύλων στη σχολική διαπαιδαγώγηση.
  • Στην αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και άρση των εμποδίων να αναλάβουν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 4ο Άξονα Προτεραιότητας

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 4/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0