Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1 > Μέτρο 1.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 1.1 | Μέτρο 1.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 1.1: Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων ειδικών κατηγοριών


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ. EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 138,853

Δημόσια Δαπάνη : 138,853

Συμμετοχή ΕΚΤ: 104,140

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 34,713

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, μαθησιακά προβλήματα και ειδικές ανάγκες, ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Με την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από πληθυσμιακές ομάδες που απειλούνται από εκπαιδευτική ανισότητα, με σκοπό να προληφθεί η περιθωριοποίησή τους.

Στο Μέτρο προβλέπεται να ενταχθούν 4 Ενέργειες. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των ενεργειών αυτών:

1.1.1: Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα

1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας - εκπαίδευση ενηλίκων

1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας

1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των έργων θα είναι οι δημόσιοι φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στους ωφελούμενους του Μέτρου, μετά από επιλογή.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το παρόν Μέτρο 1.1 συνδέεται με το Μέτρο 2.1 που στόχο έχει την Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και με το Μέτρο 2.2 που αφορά την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Το Μέτρο παράλληλα συνδέεται με το Μέτρο 2.4, που αφορά τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την σύνδεση με την αγορά εργασίας και με το Μέτρο 2.5 που αφορά την δια βίου εκπαίδευση. Τέλος, το Μέτρο 1.1 συνδέεται και με το Μέτρο 5.1 που στόχο έχει την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμός) των σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια χώρων για την εφαρμογή των προγραμμάτων αλλά και εξοπλισμός που θα επιτρέπει την εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 1.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0