Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1 > Μέτρο 1.1 > Ενέργεια 1.1.2

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 1.1.1 | Ενέργεια 1.1.2 | Ενέργεια 1.1.3 | Ενέργεια 1.1.4 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 1.1.2 : Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας - εκπαίδευση ενηλίκων


Η Ενέργεια αυτή απευθύνεται σε άτομα που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν την απαραίτητη αρχική εκπαίδευση η οποία θα τους επέτρεπε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον κοινωνικό χώρο που ζουν και έχει σκοπό να παρέχει στα άτομα αυτά μια δεύτερη ευκαιρία για την απόκτηση του τίτλου σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με συμπληρωματική εκπαίδευση καθώς και εξειδικευμένη κατάρτιση που να συνδέεται με την απασχόληση.

Υπολογίζεται ότι 500 ενήλικες (εκ των οποίων τουλάχιστον το 65% θα είναι γυναίκες) θα ενταχθούν σε 10 Σχολεία Β' Ευκαιρίας, ενώ 30.000 ενήλικες θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες επιμόρφωσης του πανελλαδικού δικτύου επιμόρφωσης της ΓΓ Λαϊκής Επιμόρφωσης στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης (εκ των οποίων τουλάχιστον το 65% θα είναι γυναίκες).

Οι προτεινόμενες κατηγορίες Πράξεων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α. Επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

β. Εκπαίδευση ενηλίκων / Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων (Basic Skills) και Δεξιοτήτων - Κλειδιών (Key - Skills) απαραίτητων για την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη

γ. Εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών και άλλων ομάδων ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 1.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0