Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1 > Μέτρο 1.1 > Ενέργεια 1.1.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 1.1.1 | Ενέργεια 1.1.2 | Ενέργεια 1.1.3 | Ενέργεια 1.1.4 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας


Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου και ομιλίας τα οποία χρήζουν έγκαιρης διάγνωσης πριν ακόμη δημιουργήσουν μαθησιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη αυτή παρέμβαση, που θα πρέπει να είναι διεπιστημονική, θα βοηθήσει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα να βελτιωθούν ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα θα αμβλύνει τα γενικότερα προβλήματα που επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων στο σχολείο. Η Ενέργεια προβλέπει ότι ειδικοί επιστήμονες θα εξετάσουν, με το κατάλληλο ψυχομετρικό υλικό, το 50% περίπου των μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου για την ανίχνευση των προβλημάτων. Επίσης, προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών να επιμορφωθεί για την υλοποίηση (σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες) των υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Οι προτεινόμενες κατηγορίες Πράξεων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α. Εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών

β. Πιλοτική και διευρυμένη υλοποίηση σχολικών παρεμβάσεων

γ. Ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού

δ. Ευαισθητοποίηση - επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονιών.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 1.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0