Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1 > Μέτρο 1.2

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 1.1 | Μέτρο 1.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 1.2: Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με εναλλακτικές μορφές μάθησης


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 191,395

Δημόσια Δαπάνη : 191,395

Συμμετοχή ΕΚΤ: 143,546

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 47,849

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που χρειάζονται πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Το Μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη των αδυνάτων (ακαδημαϊκά) μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά τους κενά και να περιορίζεται έτσι η σχολική τους αποτυχία που συχνά οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου.

Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η έμφαση δίδεται στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων που συντελούν στην επιτυχημένη εξέλιξη των μαθητών. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται η εφαρμογή πιο εξατομικευμένων διδακτικών μεθόδων και συμπληρωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης και κριτικής σκέψης και να διαμορφώσουν θετική αυτοαντίληψη απέναντι στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

Συνεπώς, με την υλοποίηση του Μέτρου δίδεται η ευκαιρία στους μαθητές που προέρχονται από φτωχές οικογένειες και στους αδύνατους μαθητές να παραμείνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα στο σχολείο, όπου με την καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού θα είναι σε θέση να αναπληρώσουν τα μαθησιακά τους κενά και να έρθουν σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές δράσεις που θα τους βοηθήσουν να προοδεύσουν ως μαθητές, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο και να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά. Επιχειρείται δηλαδή τόσο η πρόληψη, όσο και η θεραπεία των χαμηλών επιδόσεων στα μαθήματα, προτού ολοκληρώσουν οι μαθητές την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εάν η πρόληψη των εκπαιδευτικών αδυναμιών γίνει στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης των μαθητών, τότε η παρέμβαση θα είναι πιο αποτελεσματική και θα εμποδιστεί η εγκατάλειψη του σχολείου.

Η υλοποίηση των στόχων του Μέτρου θα γίνει με δράσεις που εντάσσονται στις εξής Ενέργειες :

1.2.1: Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες - συμμετοχικές μεθόδους

1.2.2: Προγράμματα Πρόσθετης διδακτικής στήριξης

1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ολοήμερα Σχολεία

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των έργων αναμένεται να είναι οι Σχολικές Μονάδες ή οι φορείς της εκπαίδευσης που θα συντονίζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το παρόν Μέτρο συνδέεται με το Μέτρο 2.1 και με το Μέτρο 2.2. Για να καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία και διαρροή χρειάζονται κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Το Μέτρο παράλληλα συνδέεται με το Μέτρο 2.4 που αφορά τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την σύνδεση με την αγορά εργασίας αλλά και με το Μέτρο 2.5 που αφορά την δια βίου εκπαίδευση των ενηλίκων, και ιδιαιτέρως των μητέρων των οποίων τα παιδιά έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου.

Τέλος, το Μέτρο 1.2 συνδέεται και με το Μέτρο 5.1 που στόχο έχει την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμός) των σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια χώρων για την εφαρμογή των προγραμμάτων και εξοπλισμός που θα επιτρέπει την εισαγωγή και χρήση της νέας τεχνολογίας.

Εκτιμάται ότι το 30% των πόρων του Μέτρου 1.2 συνδέεται άμεσα με τους στόχους του ʼξονα 4 (Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας) τόσο γιατί οι δράσεις του Μέτρου προλαμβάνουν και θεραπεύουν την τάση των κοριτσιών να αποφεύγουν τα επαγγέλματα που απαιτούν γνώσεις μαθηματικών, θετικών επιστημών και τεχνολογίας, όσο και γιατί οι δράσεις του Μέτρου επιτρέπουν στις μητέρες των μαθητών να εργαστούν κανονικά ή να αποκτήσουν πρόσθετα επαγγελματικά εφόδια, που θα βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 1.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό).

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0