Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1 > Μέτρο 1.2 > Ενέργεια 1.2.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 1.2.1 | Ενέργεια 1.2.2 | Ενέργεια 1.2.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 1.2.3 : Εκπαιδευτικά προγράμματα σε "Ολοήμερα Σχολεία"


Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προβλέπεται να υλοποιηθεί τόσο στην προσχολική αγωγή, όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το «Ολοήμερο Σχολείο» θεσμοθετήθηκε με τον Ν.2525/98 και άρχισε πιλοτικά να εφαρμόζεται σε 28 σχολεία, ως υποέργο των ΣΕΠΠΕ, στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ. Η αξιολόγηση της μέχρι σήμερα υλοποίησης έδειξε την αποδοχή της προσπάθειας από εκπαιδευτικούς και γονείς και δεν είναι τυχαίο ότι, στην έκθεση που αναφέρεται στο ΕΣΔΑ 1999, το «Ολοήμερο Σχολείο» κρίθηκε ως μια παραδειγματική δράση (best practice) ακριβώς γιατί λειτουργούσε προληπτικά για την αποφυγή σχολικής αποτυχίας και διαρροής και γιατί διευκόλυνε τους γονείς (ιδιαιτέρως δε τις μητέρες) ώστε να μπορούν να εργαστούν ή να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόστηκε, στην Α' φάση του πιλοτικού προγράμματος βασίστηκε σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που χρησιμοποίησε εξατομικευμένες διδακτικές μεθόδους αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και προεκτείνει την πρωινή διδασκαλία μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, ώστε να καλύπτει τόσο τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, αλλά και τις εργασιακές-κοινωνικές ανάγκες των γονέων. Επομένως το Ολοήμερο Σχολείο ικανοποιεί δύο βασικούς στόχους: τον εκπαιδευτικό-μαθησιακό για τους μαθητές και τον κοινωνικό-εργασιακό για τους γονείς.

Ο εκπαιδευτικός στόχος του Ολοήμερου Σχολείου είναι η βελτίωση των επιδόσεων του συνόλου των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 300 επιλεγμένα σχολεία (από τα 6.000 δημόσια Δημοτικά Σχολεία), που καλύπτουν μικρό ποσοστό του συνόλου των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα εφαρμοστεί η Β' φάση του προγράμματος. Τα κριτήρια για την επιλογή αυτών των σχολείων, θα είναι αυτά που εφαρμόστηκαν για την καταγραφή των Περιοχών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Π.Ε.Π.) σε έρευνα του ΕΚΚΕ και αντικατοπτρίζουν περιοχές χαμηλού οικονομικού εισοδήματος και μορφωτικού επιπέδου γονέων, υψηλού δείκτη ανεργίας γονέων και υψηλού ποσοστού μαθητικής αποτυχίας ή διαρροής. Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων, που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, πολύτεκνοι, κλπ) κρίνεται ότι αποτελούν σχεδόν στο σύνολό τους ομάδα υψηλού κινδύνου για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και χρειάζονται στήριξη ώστε να αξιοποιήσουν ικανοποιητικά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους παρέχονται. Η Ενέργεια αυτή θα καλύψει το κόστος των συμπληρωματικών δράσεων που θα γίνουν μετά τη λήξη του κανονικού σχολικού πρωινού προγράμματος.

Ο κοινωνικός-εργασιακός στόχος της Ενέργειας ικανοποιείται με την απελευθέρωση των γονέων και κυρίως της μητέρας, από το άγχος της φροντίδας και της υποβοήθησης της μελέτης των παιδιών, ώστε απερίσπαστοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις εργασιακές τους υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ζωή.

Η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας σε ένα Ολοήμερο Σχολείο είναι αποτέλεσμα όλων των δράσεων του σχολείου και όχι απλώς μιας περιορισμένης βοήθειας προς τους μαθητές με χαμηλή επίδοση με την μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Επομένως δεν δικαιολογείται η δημιουργία ειδικών τάξεων που, όπως έχει δείξει η έρευνα σε όλες τις χώρες, στιγματίζει τα παιδιά με εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0