Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.1 > Ενέργεια 2.1.1

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.1.1 | Ενέργεια 2.1.2 | Ενέργεια 2.1.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.1.1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών


Από την εμπειρία του 1ου ΕΠΕΑΕΚ έγιναν ορατά τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες κάθε μορφής επιμόρφωσης. Η ευρεία αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων καθιστούν την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού απολύτως αναγκαία. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τεχνικής εκπαίδευσης θα συμπεριλαμβάνει όλες σχεδόν τις μορφές επιμόρφωσης (ταχύρυθμη, εισαγωγική, ενδοσχολική ή μέσης διάρκειας) και θα είναι είτε υποχρεωτική, είτε προαιρετική (εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου) καταβάλλοντας προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας του 1ου ΕΠΕΑΕΚ για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων.

Ένας από τους στόχους της Ενέργειας είναι και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιμόρφωσης με έμφαση στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, την μείωση μεσοπρόθεσμα του κόστους υλοποίησης, τον περιορισμό των προβλημάτων δυσλειτουργίας των σχολείων και την αύξηση των ευκαιριών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Σημαντική κρίνεται και η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης που ασκούν ή θα κληθούν να ασκήσουν διοικητικό έργο (διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι νομαρχιακών διευθύνσεων, κλπ) η οποία στα πλαίσια του 1ου ΕΠΕΑΕΚ δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί στον απαραίτητο βαθμό.

Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του ΕΠ θα επιμορφωθούν 20.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, 50.000 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και 4.000 εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης και περίπου 5.000 στελέχη της εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών προσεγγίσεων και να είναι πιο αποτελεσματικοί σε θέματα διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης. Η θεματολογία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός και η οργάνωση της υλοποίησής της, θα καθοριστούν από τον προβλεπόμενο νέο Οργανισμό Επιμόρφωσης (περί φορέων υλοποίησης για αυτές τις δράσεις γίνεται αναφορά στην ενότητα 1.5 του Κεφαλαίου 1).

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων ειδικών κατηγοριών)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0