Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.2

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.2: Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 364,076

Δημόσια Δαπάνη : 364,076

Συμμετοχή ΕΚΤ: 273,057

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 91,019

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές και πτυχιούχοι.

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Στόχος του Μέτρου είναι αφενός η συνέχιση του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των νέων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, και αφετέρου η διεύρυνση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες αγοράς εργασίας.

Με τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να μειωθεί η φοιτητική μετανάστευση δεδομένου ότι τα προσφερόμενα προγράμματα θα καλύπτουν την ζήτηση και θα είναι εξ ίσου ελκυστικά με αυτά που προσφέρονται στο εξωτερικό.

Η δράση αυτή δεν θα περιορίσει την δυνατότητα μεταπτυχιακών φοιτητών να παρακολουθήσουν προγράμματα στο εξωτερικό ως υπότροφοι του κράτους.

Οι ενέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο είναι :

2.2.1: Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού

2.2.2: Υποστήριξη διεύρυνσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2.2.3: Υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και έρευνας

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των έργων θα είναι το ΠΙ, οι σχολικές μονάδες, το ΙΚΥ, τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Επιστημονικές Ενώσεις.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο παρουσιάζει συνέργεια με τα Μέτρα: 2.1 (Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης), 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με Αγορά Εργασίας), 2.5 (Δια Βίου Εκπαίδευση), 2.6 (Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), 3.1 (Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών), 4.3 (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες και τέλος με το Μέτρο) 5.2 (Αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών της εκπαίδευσης).

Εκτιμάται ότι το 3% των πόρων του Μέτρου 2.2 θα μπορούσε να προσμετρηθεί στους πόρους του Άξονα 4 (Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας), εφόσον σημαντικό στοιχείο της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στη βασική εκπαίδευση είναι η αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών που ενδεχομένως εμφανίζονται στο εκπαιδευτικό υλικό.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0