Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.2 > Ενέργεια 2.2.1

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.2.1 | Ενέργεια 2.2.2 | Ενέργεια 2.2.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.2.1: Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού


Ο στόχος της Ενέργειας είναι να αξιολογηθούν τα προγράμματα σπουδών, τα βιβλία και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη στα πλαίσια του 1ου ΕΠΕΑΕΚ και να συμπληρωθεί η προσπάθεια παραγωγής σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η δημιουργία μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία θα διευκολύνουν τους μαθητές να ενταχθούν στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας κριτική και δημιουργική σκέψη. Επιπλέον στόχος είναι η αύξηση των επιλογών των εκπαιδευτικών ως προς τα διδακτικά εργαλεία που θα υιοθετήσουν. Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στην τεχνική εκπαίδευση (αρχική κατάρτιση), γιατί κρίνεται ότι υστερεί ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση πειραματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες (ΣΕΠΠΕ) στα πλαίσια των οποίων θα αξιολογούνται στην πράξη τα νέα διδακτικά πακέτα.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0