Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.2 > Ενέργεια 2.2.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.2.1 | Ενέργεια 2.2.2 | Ενέργεια 2.2.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.2.3: Υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και έρευνας


Οι δράσεις της Ενέργειας θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να βοηθήσουν στην αναβάθμιση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μεταπτυχιακών σπουδών που οφείλουν να συνδεθούν πιο ενεργά με την έρευνα στον ακαδημαϊκό χώρο. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να υποβοηθηθούν οι ερευνητικές διεργασίες των πανεπιστημιακών διοικήσεων, να υπάρξουν μεταπτυχιακές υποτροφίες με ανταπόδοση ερευνητικού έργου, να εκπονούνται μελέτες εκπαιδευτικής έρευνας, κοκ. Διευκρινίζεται ότι η έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) των σπουδαστών, θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τα προγράμματα έρευνας θα αφορούν (1) έρευνα στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών και (2) έρευνα που αφορά την εκπαίδευση. Τα πεδία αυτά δεν καλύπτονται από το ΕΠ της ΓΓΕΤ.

Πρόκειται να υποστηριχθούν τα μεταπτυχιακά εκείνα προγράμματα που μετά από αξιολόγηση θα κριθεί ότι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας και αναγκαιότητας (ως προς τις επαγγελματικές διεξόδους που παρέχουν), αλλά να δημιουργηθούν νέα προγράμματα που θα κριθεί ότι απαιτούνται για την στελέχωση της αγοράς εργασίας.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Ενέργειας θα προταθούν για χρηματοδότηση δράσεις που στοχεύουν :

  • στην αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των ΜΠΣ που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.
  • Προβλέπεται η συνολική αξιολόγηση της ενέργειας του 1ου ΕΠΕΑΕΚ καθώς και η αξιολόγηση των επιμέρους έργων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή εκείνων των ΜΠΣ του 1ου ΕΠΕΑΕΚ των οποίων η χρηματοδότηση θα συνεχίσει, 2) στη δημιουργία νέων ΜΠΣ, η επιλογή των οποίων θα βασιστεί σε κριτήρια που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και με την ανάγκη συμβολής στην εισαγωγή και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη χώρα.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0