Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.1

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.3.1 | Ενέργεια 2.3.2 | Ενέργεια 2.3.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.3.1: Αναβάθμιση των σπουδών στα ΙΕΚ


Η σημαντική αύξηση των σπουδαστών, αλλά και των προσφερομένων προγραμμάτων, στα δημόσια ΙΕΚ, επιβάλλει την αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των σπουδαστών και τη διασφάλιση της επαγγελματικής τους εξέλιξης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο ΟΕΕΚ καλείται να διευρύνει τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, να αναπτύξει ένα δίκτυο γραφείων διασύνδεσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, να υποστηρίξει τους σπουδαστές του, που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, μέσα από προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και να προσφέρει πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε οι απόφοιτοι των ΙΕΚ να αποκτήσουν τις απαραίτητες για την αγορά εργασίας γνώσεις και δεξιότητες. Αναγκαία κρίνεται επίσης η δημιουργία 20 περιφερειακών βιβλιοθηκών καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κυρίως για εργαζόμενους φοιτητές ή γυναίκες που είναι υποχρεωμένες να παραμένουν στο σπίτι.

Τα προγράμματα σπουδών χρειάζεται να αξιολογηθούν ώστε να κριθεί αν ανταποκρίνονται τόσο στις δυνατότητες των σπουδαστών όσο και στις απαιτήσεις της απασχόλησης. Αναγκαία κρίνεται η επιμόρφωση 7.000 εκπαιδευτικών των ΙΕΚ σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, καθώς και η επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών των ΙΕΚ σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προωθηθεί η μηχανοργάνωση των ΙΕΚ.

Τα προγράμματα πιστοποίησης του ΟΕΕΚ, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα, θα καλύψουν όχι μόνο την πιστοποίηση των γνώσεων-δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και την πιστοποίηση της επάρκειας των εκπαιδευτών ή των επιχειρήσεων να δεχθούν τους σπουδαστές του για πρακτική άσκηση.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.3 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0