Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.2

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.3.1 | Ενέργεια 2.3.2 | Ενέργεια 2.3.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.3.2: Ανάπτυξη - Αναβάθμιση των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ)


Τα ΤΕΕ θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα και η ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού τους είναι ραγδαία, καθώς συνδυάστηκε και με αύξηση των απαιτήσεων του Ενιαίου Λυκείου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γεγονός είναι όμως ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών επιλέγει την φοίτηση στα ΤΕΕ για να αποκτήσει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την ταχύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας, επηρεασμένος από την υψηλή ανεργία των νεαρών πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενώ τα ΤΕΕ καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που θα στραφεί προς τεχνικούς και εφαρμοσμένους κλάδους απασχόλησης, υστερούν ως προς την στελέχωση, τα μέσα διδασκαλίας και τις υποδομές που απαιτούνται για να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές των ΤΕΕ συνήθως έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση επιτυγχάνοντας χαμηλές επιδόσεις και επιδεικνύοντας περιορισμένο ενδιαφέρον για μάθηση. Συνεπώς τα ΤΕΕ καλούνται επιπλέον να καλύψουν και μαθησιακά κενά, προσφέροντας ένα ευέλικτο και ελκυστικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που από τη μια μεριά θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και από την άλλη να δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ώστε η επαγγελματική τους εξέλιξη να έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής που αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμισή τους. Στο μέτρο αυτό θα υλοποιηθούν ενέργειες για το σχεδιασμό και εφαρμογή μηχανισμών σύνδεσης με την παραγωγή, για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται σε νέες ανάγκες. Θα διερευνηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την πρακτική εξάσκηση και μαθητεία, ώστε κατόπιν αξιολόγησης να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα οι αποτελεσματικότερες. Έμφαση θα δοθεί στην εσωτερική ποιοτική αναβάθμιση της κάθε μονάδας ΤΕΕ και ΣΕΚ, ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες που θα αναπτυχθούν σε αυτό το μέτρο εντάσσονται σε μια συστημική πολιτική ποιοτικής αναβάθμισης και ανάπτυξης των ΤΕΕ και ΣΕΚ και επομένως έχουν άμεση συνέργεια με δράσεις άλλων μέτρων όπως εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, επαγγελματικός προσανατολισμός, κλπ. Η υλοποίηση θα γίνει μέσα από ανοιχτές διαδικασίες προκηρύξεων, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και προδιαγραφές. Θα προωθηθούν σχήματα που ευνοούν τη συνεργασία ερευνητικών - παιδαγωγικών - εκπαιδευτικών φορέων με παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς παραγωγικών τάξεων, ινστιτούτων ή άλλων φορέων συναφών με το αντικείμενο.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.3 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0