Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.4

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.4 : Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 122,493

Δημόσια Δαπάνη : 122,493

Συμμετοχή ΕΚΤ: 91,870

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 30,623

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και φοιτητές, σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Στόχος του Μέτρου είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης (γενικής τεχνικής και τριτοβάθμιας) με την αγορά εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων, ο περιορισμός της ανισότητας των φύλων ως προς την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επιλογή και η εξάπλωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, τόσο στη τεχνική εκπαίδευση όσο και στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση. Παράλληλα θα συνεχιστεί η υποστήριξη των αντίστοιχων δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να εργαστούν σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών τους.

Οι δράσεις του παρόντος Μέτρου θα λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν και από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) και από το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Οι ενέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο είναι:

2.4.1: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική για μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ

2.4.2: Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών και στήριξη Γραφείων Διασύνδεσης.

2.4.3: Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανισμοί που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, κλπ.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, το παρόν Μέτρο συνδέεται άμεσα με τα άλλα Μέτρα του ʼξονα, που αφορούν την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, αφού μέσα από την επαφή μαθητών και σπουδαστών με την αγορά εργασίας τα μηνύματα για τις απαιτούμενες αλλαγές θα καταφθάνουν έγκαιρα. Επίσης συνδέεται με το Μέτρο 2.3 (Αρχική επαγγελματική Κατάρτιση), με το Μέτρο 3.1 (Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών) και με το Μέτρο 5.2, που αφορά την αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών των εκπαιδευτικών μονάδων.

Εκτιμάται ότι το 10% τουλάχιστον των πόρων του Μέτρου 2.4 θα μπορούσε να προσμετρηθεί στους πόρους του Άξονα 4 (Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας), αφού τόσο μέσα από τα προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τα προγράμματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και μέσα από τις δράσεις σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (πρακτική άσκηση, γραφεία διασύνδεσης, κλπ), ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη των αναγκών των γυναικών.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.4 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0