Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.4 > Ενέργεια 2.4.1

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.4.1 | Ενέργεια 2.4.2 | Ενέργεια 2.4.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.4.1: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική για μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ


Στα πλαίσια του Μέτρου πρόκειται να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν οι νέες δομές συμβουλευτικής και προσανατολισμού που δημιουργήθηκαν στο Β' ΚΠΣ, δηλαδή τα ΚΕΣΥΠ, τα ΓΡΑΣΕΠ και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επίσης θα συνεχιστεί η ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού και ψυχομετρικών εργαλείων για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ειδικές ανάγκες ή εκείνων που ανήκουν σε ιδιαίτερες μαθητικές ομάδες με υψηλή επικινδυνότητα σε κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η επιμόρφωση στελεχών που θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νέα ΓΡΑΣΕΠ.

Στόχος της ενέργειας είναι να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων της δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, με προγράμματα ενημέρωσης και συμβουλευτικής που θα απευθύνονται τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς, με παρακολούθηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των νέων, με την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας (βλ. επόμενη ενότητα), κλπ. Η στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας θα έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για την εντατικοποίηση της μαθητικής προσπάθειας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους αξίζει να παραμείνουν στο σχολείο και να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες ώστε να επιτύχουν στις σπουδές τους, συντελώντας έτσι στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.4 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0