Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.6

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.6 : Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 106,756

Δημόσια Δαπάνη : 106,756

Συμμετοχή ΕΚΤ:80,067

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 26,689

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Φοιτητές/σπουδαστές τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, μαθητές, σπουδαστές Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ερευνητές

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο, που διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έχει διπλό στόχο: σκοπεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και να εφοδιάσει την ελληνική κοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη και δομές για την καλύτερη πληροφόρηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Κρίνεται σκόπιμη στο Μέτρο αυτό και η εμπλοκή μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον, είτε ως ομάδες ακτιβιστών είτε ως επιστημονικές εταιρείες, καθώς επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι φορείς αυτοί διαθέτουν έντονο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις, και η ανάμιξή τους ως δικαιούχων σε αυτού του τύπου τα έργα θα βελτίωνε και θα εμπλούτιζε τις δράσεις τους.

Το Μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση προγραμμάτων (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) που στόχο έχουν την εκπαιδευτική ενημέρωση των μαθητών, τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του Μέτρου 2.6 πρόκειται να ενισχυθεί και να επεκταθεί ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), των οποίων η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε στο Β΄ ΚΠΣ με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν περισσότερα από 15 ΚΠΕ στην Ελλάδα τα οποία έγιναν ένθερμα αποδεκτά από την εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και η προσπάθεια διάχυσης των περιβαλλοντικών θεμάτων στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας, τεχνικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, αλλοδαποί και μαθητές ειδικών κατηγοριών (βλ. Μέτρο 1.1) θα έχουν την δυνατότητα στα πλαίσια του Μέτρου να έρθουν σε επαφή και με τον ελληνικό πολιτισμό μέσω των περιοχών που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Για το λόγο αυτό θα ενισχυθούν προγράμματα των ΤΕΕ και των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κατάρτιση στελεχών που θα ασχοληθούν με αυτό.

Επίσης θα ενισχυθούν τόσο οι προπτυχιακές όσο και οι μεταπτυχιακές σπουδές που σχετίζονται με το περιβάλλον (π.χ. ήπιες μορφές ενέργειας, φυτοπροστασία, κλπ.) καθώς και οι ερευνητικές προτάσεις των φοιτητών ή των καθηγητών τους που θα κριθούν ως συμβάλλουσες στο εκπαιδευτικό έργο (ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με τα ερευνητικά προγράμματα άλλων ΕΠ). Παράλληλα, θα ενισχυθούν προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης παλαιοτέρων πτυχιούχων για την αναβάθμιση των γνώσεων και των επαγγελματικών τους προσόντων και θα δοθούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές που εστιάζονται στο περιβάλλον.

Οι ενέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο είναι :

2.6.1: Υποστήριξη και ανάπτυξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου είναι τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιστημονικές και μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ΟΤΑ, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες, ΤΕΕ, Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο 2.6 συνδέεται με όλα τα Μέτρα του Άξονα 2 (όπως έχει ήδη περιγραφεί) καθώς και με το Μέτρο 5.2, που αφορά τους εξοπλισμούς και τις υποδομές που θα χρειαστούν για την στήριξη των δράσεων που θα αναληφθούν στα πλαίσια του Μέτρου 2.6.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.6 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0