Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 3

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 3 : Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων


ΜΕΤΡΟ 3.1: Ενθάρυνση επιχειρηματικής Δράσης και καινοτομικών εφαρμογών

  • Ενέργεια 3.1.1: ενίσχυση των καινοτομικών ιδεών απο σπουδαστές των ΙΕΚ και των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Ενέργεια 3.1.2: Υλοποίηση προγραμμάτων-μαθημάτων επιχειρηματικότητας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Ενέργεια 3.1.3: ανάπτυξη καινοτομικών προιόντων-υπηρεσιών απο φοιτητές-σπουδαστές και πτυχιούχους των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3, που ταυτίζεται με το 4ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στόχο έχει να αναπτύξει στα μελλοντικά στελέχη τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την προσαρμοστικότητα των νέων στις μετεξελίξεις της αγοράς εργασίας. Ανάμεσα στις δεξιότητες που επιχειρείται να αναπτυχθούν είναι ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών, η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 εντάσσεται ένα μόνο Μέτρο που αφορά την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών εφαρμογών. Το Μέτρο αυτό, στοχεύει στην κατάλληλη αρχική προετοιμασία ή και στην συμπληρωματική εκπαίδευση των νέων, ώστε να μπορούν να εργαστούν σε μικρές επιχειρήσεις ή να αναπτύξουν ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτο-απασχόληση). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση, ώστε όσοι αποφοιτούν από αυτά να είναι σε θέση να συμβάλλουν, ως εργαζόμενοι, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των φορέων που θα τους προσλάβουν, ή να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την δική τους δουλειά.

Ο συνολικός π/υ του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 19.848 χιλ. ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους (25%) και από το ΕΚΤ (75%).

Ο Άξονας 3 απορροφά το 0,8% του συνολικού π/υ του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 1,0% των πόρων του ΕΚΤ.

Λόγω της καινοτομικής φύσης των δράσεων κρίθηκε ότι, αρχικά τουλάχιστον, δεν θα πρέπει να δεσμευτεί μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του Προγράμματος γι' αυτόν τον Άξονα, αφού παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (π.χ Έρευνας και Τεχνολογίας)

Στον Άξονα 3 εντάσσεται το παρακάτω Μέτρο:

Άξονας 3: Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων

ΜΕΤΡΟ 3.1 Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
19,8480,81,0100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
19,8480,81,0100,0

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο της Εισαγωγής του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0