Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 4

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 4 : Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας


ΜΕΤΡΟ 4.1: Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης των γυναικών

  • Ενέργεια 4.1.1 Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης γυναικών

ΜΕΤΡΟ 4.2: Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προ-πτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών & ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες

  • Ενέργεια 4.2.1 Προπτυχιακά , Μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξης ερευνητικής δράσης γυναικών.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4, που ταυτίζεται με το 5ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στόχο έχει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών η οποία θα υποβοηθήσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, βοηθώντας τες να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια συναντούν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Η βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών θα συντελέσει στην αύξηση της απασχόλησής τους και στην πρόσβαση των γυναικών σε νέα πεδία εργασίας. Επιπλέον, μια σειρά από δράσεις, σε συνεργασία με δράσεις άλλων Ενεργειών, αποσκοπούν στη μείωση της υποχρεωτικής εξάρτησης των γυναικών από οικογενειακές υποχρεώσεις.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 εντάσσονται Μέτρα που οι δράσεις τους αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 δεν ικανοποιούνται μόνον από τις δράσεις που προβλέπονται εδώ αλλά και από πολλές άλλες δράσεις των υπολοίπων Αξόνων αφού έχει καταβληθεί προσπάθεια το πνεύμα του Άξονα 4 να ενσωματωθεί σε όλους τους υπόλοιπους άξονες.

Έτσι, ο στόχος της «βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» γίνεται με τη βοήθεια δράσεων που στοχεύουν: 1) στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, Πολυτεχνικές Σχολές) προσφέροντας ειδικά κίνητρα και αξιοποιώντας τις δράσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 2) στην απελευθέρωση της γυναίκας από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που τη δεσμεύουν ως προς το ωράριο εργασίας, την αναζήτηση εργασίας ή και την περαιτέρω εκπαίδευσή της 3) στην εισαγωγή της ισότητας των φύλων στη σχολική διαπαιδαγώγηση, 4) στην αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και την καταπολέμηση της διστακτικότητας των γυναικών να αναλάβουν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα κλπ.

Με βάση τα ανωτέρω, η συμβολή του ΕΠ στην πραγματοποίηση του 5ου πεδίου πολιτικής του ΕΚΤ θα πρέπει να υπολογιστεί σαν το άθροισμα όλων των δράσεων που προάγουν ακόμη και έμμεσα το στόχο της ισότητας των δύο φύλων και όχι μόνον των δράσεων του Άξονα 4. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι πόροι που συνδέονται με τις δράσεις υπέρ των γυναικών ξεπερνούν το 10% των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΚΤ (βλ. Πίνακα 2.1).

Ο συνολικός π/υ του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 69.469 χιλ. ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους (25%) και από το ΕΚΤ (75%). Ο Άξονας 4 απορροφά περίπου το 2,8% του συνολικού π/υ του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 3,5% των πόρων του ΕΚΤ.

Στον Άξονα 4 εντάσσονται τα παρακάτω δύο Μέτρα:

Άξονας 4 : Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας

ΜΕΤΡΟ 4.1 Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των Γυναικών

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
62,3802,53,289,8

ΜΕΤΡΟ 4.2 Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
7,0890,30,410,2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
69,469 2,83,5100,0

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο της Εισαγωγής του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0