Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 4 > Μέτρο 4.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 4.1 | Μέτρο 4.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 4.1 : Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των γυναικών


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 62,380

Δημόσια Δαπάνη : 62,380

Συμμετοχή ΕΚΤ: 46,785

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 15,595

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθήτριες των ΤΕΕ και των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Το Μέτρο 4.1 έχει την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα οι δράσεις στοχεύουν:

  • στην ενθάρρυνση των μαθητριών να παρακολουθήσουν προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, είτε στα ΤΕΕ, είτε στις Σχολές του ΟΕΕΚ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών φορέων. Στόχος είναι να στραφούν οι νέες κοπέλες σε πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, και πεδία όπου το γυναικείο φύλο υπο-αντιπροσωπεύεται.
  • στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων

Μέσα από το παρόν Μέτρο προβλέπεται να αναζητηθούν θετικές δράσεις υποστήριξης των γυναικών για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, με οικονομικά ή άλλα βοηθήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και την πρακτική άσκηση αυτών των κοριτσιών για να καταπολεμηθούν επαγγελματικά στερεότυπα, που οδηγούν στον χαρακτηρισμό πολλών επαγγελμάτων ως ανδροκρατούμενων ή γυναικοκρατούμενων. Παράλληλα, θα ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι προετοιμασμένες να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Για να ενισχυθούν οι γυναίκες προβλέπεται να δημιουργηθούν προπαρασκευαστικά τμήματα που θα καλύπτουν τις τυχόν εκπαιδευτικές αδυναμίες τους, χωρίς όμως πρόθεση διαχωρισμού των γυναικών από τους άρρενες συναδέλφους τους. Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε στα κριτήρια επιλογής των σπουδαστών ΤΕΕ, ΟΕΕΚ και λοιπών Φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, να προτιμώνται νέες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ειδικότητες που παραδοσιακά θεωρούνται «ανδρικές».

Οι δράσεις αυτές, για την υλοποίηση των στόχων του Μέτρου θα ενταχθούν στις εξής Ενέργειες :

4.1.1 Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης γυναικών

Δικαιούχοι

Τα ΤΕΕ, ο ΟΕΕΚ, ο ΟΑΕΔ, και οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης των Λοιπών Φορέων, και ΝΠΙΔ για θέματα ισότητας των φύλων είναι οι βασικοί δικαιούχοι των έργων.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 4.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ( Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των γυναικών )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0