Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 5

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 5 : Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ


Η υλοποίηση των στόχων των Αξόνων Προτεραιότηας 1, 2 και 3 απαιτεί πόρους του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ή ενίσχυσης κτιριακών υποδομών και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και αφορούν δύο Μέτρα που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.

Ο ʼξονας Προτεραιότητας 5 δεν ταυτίζεται με συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, αλλά υποστηρίζει τις δράσεις του ʼξονα Προτεραιότητας 1, που συντελούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων (και ιδιαιτέρως εκείνων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό) στην αγορά εργασίας, και του Άξονα Προτεραιότητας 2, που στόχο έχουν την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Ο συνολικός π/υ του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε 509.915 χιλ. ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους (25%) και από το ΕΤΠΑ (75%). Ο Άξονας 5 απορροφά το 20,5% του συνολικού π/υ του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 100% των πόρων του ΕΤΠΑ.

Στον Άξονα 5 εντάσσονται τα παρακάτω δύο Μέτρα:

Άξονας 5 : Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.1 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
29,7451,25,85,8

ΜΕΤΡΟ 5.2 Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
480,17019,394,294,2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
509,915 20,5100,0100,0

Στο Μέτρο 5.1 θα ενταχθούν οι κτιριακές υποδομές και ο εξοπλισμός για την υλοποίηση προγραμμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 1 που αφορούν μαθητές με ειδικές ανάγκες, μαθητές των ολοήμερων σχολείων και σπουδαστές των σχολείων β΄ ευκαιρίας.

Στο Μέτρο 5.2 θα ενταχθούν ενέργειες του Άξονα Προτεραιότητας 2 που θα αφορούν τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό για την συμπλήρωση των σχολικών αιθουσών και την εξάλειψη της «διπλοβάρδιας», τη διεύρυνση του δικτύου των βιβλιοθηκών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια και στην τεχνική εκπαίδευση, την αναβάθμιση του εξοπλισμού των ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσθετοι πόροι ΕΤΠΑ ύψους 733.676 χιλ. ΕΥΡΩ θα επενδυθούν (από τα ΠΕΠ) συμπληρωματικά με τους πόρους του Τομεακού Προγράμματος για τους ίδιους εκπαιδευτικούς στόχους. Στο Παράρτημα 1 φαίνεται η κατανομή των πόρων αυτών κατά ΠΕΠ.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο της Εισαγωγής του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων ΕΚΤ)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0