Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 5 > Μέτρο 5.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 5.1 | Μέτρο 5.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 5.1 : Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 29,745

Δημόσια Δαπάνη : 29,745

Συμμετοχή ΕΚΤ: 0,0

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 22,309

Εθνική συμμετοχή: 7,436

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μαθητές σχολείων β΄ ευκαιρίας

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι στόχοι του παρόντος Μέτρου αφορούν την υλοποίηση των στόχων του Άξονα 1 του ΕΠ. Οι δράσεις του Μέτρου στοχεύουν στη χρηματοδότηση της υλικο-τεχνικής υποδομής που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων των πεδίων πολιτικής του ΕΚΤ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τους πόρους του Μέτρου 5.1 θα δημιουργηθούν μονάδες για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να φθάσουν στο σημείο να ενταχθούν στο «κανονικό» σχολείο και να αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα που τους είναι απαραίτητα για την εξέλιξη τους σαν αυτόνομα άτομα, ικανά να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες.

Επίσης στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 θα διαμορφωθούν και θα εξοπλιστούν κατάλληλα σχολικές μονάδες όπου θα λειτουργήσουν τα σχολεία β' ευκαιρίας.

Επιπροσθέτως, στα σχολεία που θα επιλεγούν για να λειτουργήσουν ως Ολοήμερα, θα χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες διαρρυθμίσεις χώρου και συμπληρώσεις του εξοπλισμού, ώστε τα σχολεία αυτά να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

Οι πόροι του Μέτρου θα ωφελήσουν κυρίως τα παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων τους.

Συνεπώς οι ενέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο θα αφορούν δαπάνες για :

5.1.1 Υποδομές και εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες

5.1.2 Υποδομές και εξοπλισμός Ολοήμερων Σχολείων

5.1.3 Υποδομές και εξοπλισμός Σχολείων Β΄ Ευκαιρίας

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι των δράσεων θα προκύψουν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ανάμεσα στους αναδόχους αναμένεται να είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ και Νομαρχιών, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), οι τεχνικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ. Ενδέχεται όμως, λόγω της δυσκολίας συντονισμού των επιμέρους έργων και των ιδιαιτέρων αναγκών ορισμένων σχολικών μονάδων, να οριστούν οι σχολικές μονάδες ως φορείς υλοποίησης των δράσεων, με κεντρικό όμως σχεδιασμό ώστε οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και τελικά η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων να διασφαλίζεται.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο 5.1 συνδέεται άμεσα με το Μέτρο 1.1 και με το Μέτρο 1.2, αφού αφορούν τις δράσεις που στόχο έχουν την βελτίωση των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας των μαθητικών ομάδων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και διαρροής. Επίσης συνδέεται με το Μέτρο 5.2, που αφορά τους εξοπλισμούς και τις υποδομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 5.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ( Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0