Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 5 > Μέτρο 5.2

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 5.1 | Μέτρο 5.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 5.2 : Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 480,170

Δημόσια Δαπάνη : 480,170

Συμμετοχή ΕΚΤ: 0,0

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 360,127

Εθνική συμμετοχή: 120,043

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές, σπουδαστές ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Το Μέτρο 5.2 θα καλύψει τη χρηματοδότηση των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων, που θα κληθούν να υλοποιήσουν προγράμματα του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, σε υποδομές και εξοπλισμός. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΚ, οι ανάγκες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε σχολικές αίθουσες ξεπερνούν τις 15.600 (6.400 εκ των οποίων αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Η έλλειψη αιθουσών συνεπάγεται την ύπαρξη «διπλοβάρδιας» στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος ή η επιμήκυνση του σχολικού ωραρίου. Για να υλοποιηθούν τα προγράμματα που περιγράφθηκαν παραπάνω απαιτούνται χώροι. Επίσης, χωρίς βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και χώρους για εξειδικευμένες δράσεις (π.χ. για επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική) η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν θα βελτιωθούν σημαντικά.

Ενδεικτικές ενέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο θα αφορούν:

5.2.1 Την επέκταση και βελτίωση των βιβλιοθηκών στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5.2.2 Την ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας

Εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν περισσότερα από 1.700 εργαστήρια σε 850 σχολικές μονάδες

5.2.3 Τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων ή και αναβάθμιση των υφισταμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Για την εξάλειψη της σχολικής διπλοβάρδιας που εμποδίζει την επέκταση-διεύρυνση του κανονικού σχολικού προγράμματος, επηρεάζει αρνητικά την δυνατότητα των γυναικών/μητέρων να εργαστούν κανονικά και συντελεί σε ορισμένες περιπτώσεις στην μειωμένη σχολική αποτελεσματικότητα, προβλέπεται να κτιστούν νέα σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης. Εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν περίπου 900 αίθουσες, με τους απαραίτητους συνοδευτικούς χώρους.

5.2.4 Την αναβάθμιση των υποδομών - εξοπλισμών των ΙΕΚ και των σχολών των λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

5.2.5 Την ανάπτυξη των εργαστηρίων και των υποδομών της τεχνικής εκπαίδευσης

Τα ΤΕΕ χρειάζονται ριζική αναβάθμιση των υποδομών τους για να επιτελέσουν την αποστολή τους και για να προσελκύσουν τους νέους. Δεν νοείται τεχνική εκπαίδευση χωρίς εργαστήρια και σύγχρονο εξοπλισμό.

5.2.6 Κτίρια Γ' Βάθμιας Εκπαίδευσης

5.2.7 Τη δημιουργία κτιρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Με την αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού και με την αύξηση των απαιτήσεων για δεξιότητες και γνώσεις των φοιτητών, ώστε να είναι απασχολήσιμοι, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη ενός εκτεταμένου προγράμματος συμπλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5.2.8 Δράσεις του ΕΚΤ που χρειάζονται πόρους ΕΤΠΑ για την υλοποίησή τους

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα ποσό θα είναι διαθέσιμο για δράσεις του ΕΚΤ που σχετίζονται είτε με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (Άξονας 3), είτε με την ανάληψη δράσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (Άξονας 4), ώστε να είναι απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ανάγκες της υποχρεωτικής, της τεχνικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται με την πληροφορική και τα δίκτυα θα καλυφθούν από το ΕΠ της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στα πλαίσια του οποίου θα διατεθούν 100 δισ. δρχ. για την δημιουργία και την αναβάθμιση κατάλληλων υποδομών.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι των δράσεων θα προκύψουν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ανάμεσα στους αναδόχους αναμένεται να είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ και Νομαρχιών, ο ΟΣΚ, οι τεχνικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι φορ3είς της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ. Ενδέχεται όμως, λόγω της δυσκολίας συντονισμού των επιμέρους έργων και των ιδιαιτέρων αναγκών ορισμένων σχολικών μονάδων, να οριστούν οι σχολικές μονάδες ως φορείς υλοποίησης των δράσεων, με κεντρικό όμως σχεδιασμό ώστε οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και τελικά η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων να διασφαλίζεται.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο 5.2 συνδέεται άμεσα με το Μέτρο 5.1, αφού αμφότερα σχετίζονται με τις υποδομές της εκπαίδευσης. Κυρίως όμως το παρόν Μέτρο συνδέεται και συμπληρώνει τα Μέτρα του Άξονα 2, που σχετίζονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 5.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0