Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 1

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικόΜΕΤΡΟ 1.1: Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό ατόμων ειδικών κατηγοριών

  • Ενέργεια 1.1.1: Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα
  • Ενέργεια 1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας - εκπαίδευση ενηλίκων
  • Ενέργεια 1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας
  • Ενέργεια 1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΜΕΤΡΟ 1.2: Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με εναλλακτικές μορφές μάθησης

  • Ενέργεια 1.2.1: Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες - συμμετοχικές μεθόδους
  • Ενέργεια 1.2.2: Προγράμματα Πρόσθετης διδακτικής στήριξης
  • Ενέργεια 1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ολοήμερα Σχολεία

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, που ταυτίζεται με το 2ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, έχει σαν στόχους, αφενός την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από μέτρα που δίνουν σε όλους ίσες ευκαιρίες ένταξης στο σύστημα εκπαίδευσης ώστε να αποφευχθεί η σχολική αποτυχία και διαρροή και να αποκτηθούν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφοδία, αφετέρου την καταπολέμησή του, προσφέροντας το αναγκαίο εκπαιδευτικό συμπλήρωμα μέσα από τη διαδικασία δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των επωφελούμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, με σκοπό να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, να βελτιώνουν συνεχώς την εκπαιδευτική τους επίδοση και να ενσωματωθούν το ταχύτερο δυνατόν με το κύριο σώμα των μαθητών.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, εμπίπτουν επίσης διάφορες ομάδες μαθητικού πληθυσμού για κάθε μία από τις οποίες προβλέπονται εξειδικευμένες δράσεις. Για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες π.χ. προβλέπονται δράσεις προετοιμασίας για την ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Για ευπαθείς μαθητικές ομάδες, που περιλαμβάνουν μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθήματα, μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και μαθητές που προέρχονται από οικονομικά ασθενείς οικογένειες, προβλέπονται ειδικές δράσεις ενδυνάμωσης και συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών τους γνώσεων και των ατομικών τους δεξιοτήτων.

Στον Άξονα 1, τέλος, εντάσσονται δράσεις μέσω των οποίων όσοι ενήλικες έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έχουν συμπληρώσει την βασική εκπαίδευση θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας ή ακόμα και να επιστρέψουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα για συνέχιση των σπουδών τους.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Άξονας 1

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0