Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 1 > Μέτρο 1.1 > Ενέργεια 1.1.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 1.1.1 | Ενέργεια 1.1.2 | Ενέργεια 1.1.3 | Ενέργεια 1.1.4 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 1.1.3: Έγκαιρη και Συστηματική Ανίχνευση, Αξιολόγηση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθησιακά Προβλήματα, Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας, και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες


Η Ενέργεια αποσκοπεί στη δημιουργία προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης μαθησιακών προβλημάτων, προβλημάτων λόγου και ομιλίας καθώς και άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην προσχολική και την σχολική ηλικία για όλα τα παιδιά. Στις έννοιες της πρωτογενούς και της δευτερογενούς πρόληψης εμπίπτουν, η δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης στη προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και η συστηματική ένταξη των διαδικασιών αυτών στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, η συστηματική αξιολόγηση, υποστήριξη και παρέμβαση μέσω των ΚΔΑΥ για να ενταχθούν οι μαθητές αυτοί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά που κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα σχήμα αντιμετώπισης μέσα στο σχολείο, το οποίο αφενός θα εμπλέκει τους δάσκαλους στο φυσικό τους ρόλο, αφετέρου θα περιλαμβάνει τον τρόπο σύνδεσης του σχολείου με τους συναρτώμενους φορείς, γονείς και ειδικούς. Με την γνώση ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός μέσω της μη πρόσβασης στην εκπαίδευση, αρχίζει από το νηπιαγωγείο, τα παραπάνω θεωρούνται ότι αποτελούν στόχους προτεραιότητας.

Οι προτεινόμενες κατηγορίες Πράξεων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

Πράξη α: Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη μαθησιακών προβλημάτων και προβλημάτων λόγου και ομιλίας στην προσχολική και τη σχολική ηλικία για όλα τα παιδιά

Πράξη β: Υποστήριξη και Αναβάθμιση των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 1.1.3

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0