Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 1 > Μέτρο 1.2 > Ενέργεια 1.2.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 1.2.1 | Ενέργεια 1.2.2 | Ενέργεια 1.2.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 1.2.3 : Ολοήμερο Σχολείο


Η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του «Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» σε 28 δημοτικά σχολεία στο ΕΠΕΑΕΚ Ι έδειξε την εκπαιδευτική και κοινωνική σημασία του Ολοήμερου Σχολείου.

Ιδιαίτερα στις οικογένειες χαμηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, που η ανάγκη εργασίας και των δύο γονέων είναι μεγάλη, οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του Ολοήμερου Σχολείου θα διευκολύνουν κυρίως τις μητέρες που παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των παιδιών. Συγχρόνως, με την εφαρμογή των πράξεων που προβλέπονται στις Ενέργειες 1.2.1- «Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους» και 1.2.2- «Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ)», το Ολοήμερο Δημοτικό θα συμβάλει στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας. Προγραμματίζονται επίσης παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.

Η εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια δύο διακριτών κατηγοριών Πράξεων που αναφέρονται στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία, αντίστοιχα.

Στα κριτήρια επιλογής θα συμπεριληφθεί το στοιχείο της λειτουργίας των σχολείων σε περιοχές εκπαιδευτικής προτεραιότητας.

Στα πλαίσια της Ενέργειας θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων:

Πράξη α: Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

Πράξη β: Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 1.2.3

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0