Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 2 : Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσηςΜΕΤΡΟ 2.1: Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

 • Ενέργεια 2.1.1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 • Ενέργεια 2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου & όλων των συντελεστών που συνδέονται με αυτό
 • Ενέργεια 2.1.3: Ενίσχυση και εμπλουτισμός των Βιβλιοθηκών

ΜΕΤΡΟ 2.2: Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ενέργεια 2.2.1: Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού
 • Ενέργεια 2.2.2: Υποστήριξη διεύρυνσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ενέργεια 2.2.3: Υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και έρευνας

ΜΕΤΡΟ 2.3: Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 • Ενέργεια 2.3.1: Αναβάθμιση των σπουδών στα ΙΕΚ
 • Ενέργεια 2.3.2: Ανάπτυξη - Αναβάθμιση των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ)
 • Ενέργεια 2.3.3: Αναβάθμιση των σπουδών στις Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορέων που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία

ΜΕΤΡΟ 2.4: Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σύνδεση με Αγορά Εργασίας

 • Ενέργεια 2.4.1: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική για μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ
 • Ενέργεια 2.4.2: Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών & στήριξη Γραφείων Διασύνδεσης.
 • Ενέργεια 2.4.3: Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

ΜΕΤΡΟ 2.5: Δια βίου Εκπαίδευση

 • Ενέργεια 2.5.1: Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης που προσφέρονται από τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ΕΑΠ

ΜΕΤΡΟ 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 • Ενέργεια 2.6.1: Υποστήριξη και ανάπτυξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2, που ταυτίζεται με το 3ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος δια βίου μάθησης, το οποίο θα επιτρέπει τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων προσαρμογής των ατόμων, νέων και ενήλικων, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 εντάσσονται Μέτρα με δράσεις καινοτομικού χαρακτήρα που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο τη στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση και η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων τόσο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα προσανατολίζονται προς τις προοπτικές ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Απασχόληση (ΕΣΔΑ), και θα αυξάνουν τις δυνατότητες απασχόλησης των νεο-εισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση ενισχύεται με την υλοποίηση δράσεων που αφορούν:

1. την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών δια βίου εκπαίδευσης,

2. τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την συμβουλευτική που προσφέρονται σε όσους παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, και

3. την επέκταση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και την εφαρμογή καινοτομικών προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στηρίζεται στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, που θα προκύψει μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση των υποδομών και μέσων διδασκαλίας.

Στον Άξονα 2 εντάσσονται επίσης και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την μελέτη του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Δείτε το κείμενο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος για τον Άξονα 2

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0