Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.1 > Ενέργεια 2.1.2

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.1.1 | Ενέργεια 2.1.2 | Ενέργεια 2.1.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου


Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης πρέπει να στηριχθεί σε συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν άμεσα το εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός από την ανάπτυξη και συλλογή στοιχείων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο μέσα από τις Πράξεις της Ενέργειας εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί και θα ενισχυθεί ένα πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους παράγοντες του σχολείου, καθώς επίσης θα αναπτυχθούν συλλογικά και ατομικά σχέδια δράσης για την βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις. Αρχικά, με την εκπόνηση μελετών θα παραχθούν τα εργαλεία αξιολόγησης και θα καταρτιστεί ένα Σχέδιο Δράσης που θα καλύπτει τις διαδικασίες και τους δείκτες της αξιολόγησης. Κατόπιν θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου της αξιολόγησης. Σε τρίτη φάση θα αξιολογηθούν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τέλος θα γενικευθεί η εφαρμογή του προγράμματος.

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Πράξη α : Ανάπτυξη και προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων

Πράξη β : Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης

Πράξη γ : Αξιολόγηση των δράσεων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) που αφορούν εκπαίδευση

Πράξη δ : Αξιολόγηση σχέσης αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεχιζόμενης κατάρτισης

Πράξη ε : Αξιολόγηση ΤΕΕ

Πράξη στ : Αξιολόγηση του ΟΕΕΚ

Πράξη ζ : Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης

Πράξη η : Στρατηγικός και χωροταξικός σχεδιασμός της ανώτατης εκπαίδευσης

Πράξη θ : Ανάπτυξη του συστήματος τεκμηρίωσης της ανώτατης εκπαίδευσης

Πράξη ι : Μελέτες και εφαρμογή σχεδίων για την αναδιοργάνωση των Ιδρυμάτων

Δείτε το κείμενο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 2.1.2

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0