Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.1 > Ενέργεια 2.1.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.1.1 | Ενέργεια 2.1.2 | Ενέργεια 2.1.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.1.3 : Ενίσχυση βιβλιοθηκών


Η Ενέργεια των σχολικών βιβλιοθηκών με την ίδρυση των 499 πρώτων αποτελεί καθοριστικό εργαλείο υποστήριξης των Ενεργειών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Σχολική Βιβλιοθήκη με την οποία συναρτάται το Εκπαιδευτικό σύστημα εξασφαλίζει :

 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος.
 • Ανάπτυξη της συνήθειας για διάβασμα και δια βίου χρήση της Βιβλιοθήκης.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού της πληροφορίας.
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Πρόσβαση σε εθνικά, τοπικά και διεθνή δίκτυα.
 • Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την αποστολή των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, οι γενικοί στόχοι της Ενέργειας είναι δύο. Ο πρώτος αφορά στις Βιβλιοθήκες των επιμέρους Ιδρυμάτων (κάθετος στόχος) και είναι:

 • η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το ενοποιημένο on-line γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
 • η υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους,
 • η διευκόλυνση του ερευνητικού έργου των ερευνητών ΑΕΙ και ΤΕΙ,
 • η υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια βίου εκπαίδευσης,
 • η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

Ο δεύτερος αφορά στον συντονισμό και στην εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ όλων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (οριζόντιος στόχος), με τελικό ζητούμενο την επίτευξη οικονομίας σε πόρους και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών για το σύνολο των συμμετεχουσών Βιβλιοθηκών.

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων :

Πράξη α : Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων Σχολικών Βιβλιοθηκών και αξιολόγησή τους

Πράξη β : Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών

Πράξη γ : Δικτύωση της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)

Πράξη δ : Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού και Υποστήριξης Σχολικών Βιβλιοθηκών (Κ.Σ.Υ.Σ.Β.)

Πράξη ε : Ενίσχυση και εμπλουτισμός των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Δείτε το κείμενο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 2.1.3

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0