Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.1

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.3.1 | Ενέργεια 2.3.2 | Ενέργεια 2.3.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.3.1 : Αναβάθμιση των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελμα-τικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)


Η σημαντική αύξηση των σπουδαστών αλλά και των προσφερόμενων προγραμμάτων στα δημόσια ΙΕΚ επιβάλλει την βέλτιστη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των σπουδαστών και τη διασφάλιση της επαγγελματικής τους εξέλιξης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης μέσω της στήριξης του διδακτικού έργου των δημοσίων ΙΕΚ και των εκπαιδευτικών δομών τους.

Στα πλαίσια της Ενέργειας θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων ::

Πράξη α : Υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών των δημοσίων ΙΕΚ

Πράξη β : Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων καινοτόμων ειδικοτήτων

Πράξη γ : Υποτροφίες - Κίνητρα ανάπτυξης και εφαρμογής δεξιοτήτων καταρτιζόμενων

Πράξη δ : Διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πράξη ε : Λειτουργία και ανάπτυξη βιβλιοθηκών

Πράξη στ : Προβολή του θεσμού της Αρχικής Επαγγελματι-κής Κατάρτισης

Πράξη ζ: Κέντρα σταδιοδρομίας ΟΕΕΚ- Πρακτική Άσκηση ΟΕΕΚ

Πράξη η : Αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και των βιβλίων του ΟΕΕΚ

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 2.3.1

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0