Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.2

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.3.1 | Ενέργεια 2.3.2 | Ενέργεια 2.3.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.3.2 : Ανάπτυξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)


Η ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω μίας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής που αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμισή τους. Θα υλοποιηθούν Πράξεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανισμών σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες. Θα διερευνηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις της ποιοτικής αναβάθμισης των ΤΕΕ σε πιλοτική βάση, οι οποίες στη συνέχεια, κατόπιν αξιολόγησης, θα εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. Έμφαση θα δοθεί στην εσωτερική ποιοτική αναβάθμιση της κάθε μονάδας ΤΕΕ και ΣΕΚ ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση και τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Παράλληλα με το στόχο τη συνέργια και τη διάχυση της τεχνογνωσίας όλες οι Πράξεις του παρόντος Μέτρου, με βάση την τεχνογνωσία που θα αναπτύσσεται από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΕΠΘ, μπορούν να εφαρμόζονται και στους Λοιπούς Φορείς της Ενέργειας 2.3.3. στο πλαίσιο του προϋπολογισμού τους. Συνεπώς μία ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική για την ανάτπυξη των ΤΕΕ θα λαμβάνει επίσης μέριμνα γι ατην αποτύπωση της συμπληρωματικότητας με τα ΤΕΕ των άλλων φορέων, αναφορικά με το σχεδιασμό και τη διάχυση των αποτελεσμάτων καθώς και για την κοινή εφαρμογή πράξεων όπου είναι εφικτό.

Στα πλαίσια της Ενέργειας θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων :

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0