Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.3

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.3.1 | Ενέργεια 2.3.2 | Ενέργεια 2.3.3 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.3.3 : Λοιποί φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Οι Σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των φορέων που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία είναι θεσμοθετημένοι φορείς οι οποίοι προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν ποικίλες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού, της υγείας, της γεωργίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για στελέχη στους τομείς αυτούς χρειάζεται συνεχή αναβάθμιση.

Οι παρεμβάσεις για τους φορείς αυτούς θα είναι ανάλογες με εκείνες προς τα δημόσια ΙΕΚ και τα ΤΕΕ, οι οποίες θα τους επιτρέψουν τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους σπουδαστές, την ανάπτυξη καινοτομικών δράσεων, που θα προετοιμάζουν τους σπουδαστές για την μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της Ενέργειας θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων :

Πράξη α : Υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών Σχολών της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πράξη β : Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων καινοτόμων ειδικοτήτων ή μαθημάτων

Πράξη γ : Επιμόρφωση Εκπαιδευτών

Πράξη δ : Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Πράξη ε : Λειτουργία και ανάπτυξη Βιβλιοθηκών

Πράξη στ : Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολών της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πράξη ζ : Πιστοποίηση με αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας για τις σχολές

Πράξη η : Πρακτική Άσκηση

Πράξη θ : Επαγγελματικός προσανατολισμός

Πράξη ι : α) Ενισχυτικά προγράμματα επαγγελματικών προσόντων β) Ειδικά προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης

Πράξη ια: Ενίσχυση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του θεσμού της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρέχεται από τις Σχολές των Λοιπών Φορέων Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 2.3.3

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0