Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.6 > Ενέργεια 2.6.1

Γρήγορη μετάβαση : Ενέργεια 2.6.1 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ενέργεια 2.6.1: Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης


Για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων:

Πράξη α : Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

Πράξη β : Μελέτες - Αξιολογήσεις

Πράξη γ : Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πράξη δ : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πράξη ε : Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πράξη στ: Προγράμματα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Πράξη ζ : Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)

Πράξη η : Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις

Πράξη θ: Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πράξη ι: Προγράμματα σε προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος

Πράξη ια: Υποτροφίες έρευνας σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα

Πράξη ιβ: Υποτροφίες για μεταδιδακτορικό έργο σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας

Πράξη ιγ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας

Πράξη ιδ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας στα ΤΕΙ

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων θ, ι, ια και ιβ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τα Ακριτικά Ιδρύματα.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια 2.6.1

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0