Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 4

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 4 : Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας


ΜΕΤΡΟ 4.1: Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης των γυναικών

  • Ενέργεια 4.1.1 Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης γυναικών

ΜΕΤΡΟ 4.2: Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προ-πτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών & ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες

  • Ενέργεια 4.2.1 Προπτυχιακά , Μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξης ερευνητικής δράσης γυναικών.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4, που ταυτίζεται με το 5ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στόχο έχει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των γυναικών ώστε να υποβοηθηθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να ξεπεράσουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, μια σειρά από δράσεις, σε συνέργια με δράσεις άλλων Ενεργειών, αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης των γυναικών από οικογενειακές υποχρεώσεις.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 εντάσσονται Μέτρα που οι δράσεις τους αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επίσης δράσεις που αφορούν τη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο στόχος της «βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» γίνεται με τη βοήθεια δράσεων που στοχεύουν:

1. στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, Πολυτεχνικές Σχολές) προσφέροντας ειδικά κίνητρα και αξιοποιώντας τις δράσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό,

2. στην απελευθέρωση της γυναίκας από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που τη δεσμεύουν ως προς το ωράριο εργασίας, την αναζήτηση εργασίας ή και την περαιτέρω εκπαίδευσή της

3. στην εισαγωγή της ισότητας των φύλων στη σχολική διαπαιδαγώγηση,

4. στην αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και την καταπολέμηση της διστακτικότητας των γυναικών να αναλάβουν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα κλπ.

Με βάση τα ανωτέρω, η συμβολή του ΕΠ στην πραγματοποίηση του 5ου πεδίου πολιτικής του ΕΚΤ θα πρέπει να υπολογιστεί σαν το άθροισμα όλων των δράσεων που προάγουν ακόμη και έμμεσα το στόχο της ισότητας των δύο φύλων και όχι μόνον των δράσεων του Άξονα 4.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Άξονα 4

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0