Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 5

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 5 : Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ


ΜΕΤΡΟ 5.1: Αναβάθμιση Υποδομών & Εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας

ΜΕΤΡΟ 5.2: Αναβάθμιση Υποδομών & Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

  • Ενέργεια 5.2.1 Την επέκταση και βελτίωση των βιβλιοθηκών στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ενέργεια 5.2.2 Την ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και φυσικών επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας
  • Ενέργεια 5.2.3 Τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων ή και αναβάθμιση των υφισταμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Ενέργεια 5.2.4 Την αναβάθμιση των υποδομών - εξοπλισμών των ΙΕΚ και των σχολών των λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
  • Ενέργεια 5.2.5 Την ανάπτυξη των εργαστηρίων και των υποδομών της τεχνικής εκπαίδευσης
  • Ενέργεια 5.2.6 Κτίρια Γ' Βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ενέργεια 5.2.7 Τη δημιουργία κτιρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ενέργεια 5.2.8 Δράσεις του ΕΚΤ που χρειάζονται πόρους ΕΤΠΑ για την υλοποίησή τους

Δημιουργία και Ενίσχυση Υποδομών για την Υλοποίηση των Μέτρων

Η υλοποίηση των στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 απαιτεί πόρους του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ή ενίσχυσης κτιριακών υποδομών και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και αφορούν δύο Μέτρα που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 δεν ταυτίζεται με συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, αλλά υποστηρίζει τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 που συντελούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων και ιδιαίτερα εκείνων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας, και του Άξονα Προτεραιότητας 2 που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 εντάσσονται στα παρακάτω δύο Μέτρα:

  • Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Στο πρώτο μέτρο εντάσσονται οι κτιριακές υποδομές και ο εξοπλισμός για την υλοποίηση προγραμμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 1 που αφορούν μαθητές με ειδικές ανάγκες, μαθητές των ολοήμερων σχολείων και σπουδαστές των σχολείων β΄ ευκαιρίας.

Στο δεύτερο μέτρο εντάσσονται ενέργειες του Άξονα Προτεραιότητας 2 που θα αφορούν τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό για την συμπλήρωση των σχολικών αιθουσών και την εξάλειψη της «διπλοβάρδιας», τη διεύρυνση του δικτύου των βιβλιοθηκών της ανώτατης εκπαίδευσης, την ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια και στην τεχνική εκπαίδευση, την αναβάθμιση του εξοπλισμού των ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Άξονα 5

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 3/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0