Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Οδηγός Διαχείρισης > Πλαίσιο Λειτουργίας Προγράμματος

Γρήγορη μετάβαση :

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Πλαίσιο Λειτουργίας Προγράμματος


Γρήγορη μετάβαση : Ειδική Υπηρεσία | Κανονισμοί Θεσμικό Πλαίσιο | Επιλέξιμες Δαπάνες |

Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίστηκε μία Ειδική Υπηρεσία αρμόδια για την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισής του. Η αρμόδια για το ΕΠΕΑΕΚ Υπηρεσία είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠΕΑΕΚ.

Την πλήρη εικόνα για το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος συμπληρώνει το κανονιστικό-θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει και ρυθμίζει το ΕΠΕΑΕΚ.

Ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ έχει η επιλεξιμότητα των δαπανών.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0