Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Οδηγός Διαχείρισης > Πλαίσιο Λειτουργίας Προγράμματος > Επιλέξιμες Δαπάνες

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Επιλέξιμες Δαπάνες


Γρήγορη μετάβαση : Ειδική Υπηρεσία | Κανονισμοί Θεσμικό Πλαίσιο | Επιλέξιμες Δαπάνες |

Στο κείμενο του Οδηγού Διαχείρισης αναλύεται η επιλεξιμότητα των δαπανών για Πράξεις που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ. Κωδικοποιούνται οι κατηγορίες των επιλεξίμων δαπανών σύμφωνα με τις βασικές αρχές του συστήματος παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΠΣ και στη συνέχεια επεξηγείται το ειδικό (για το ΕΠΕΑΕΚ) περιεχόμενο του κάθε κωδικού.

Σχετικά με τους κωδικούς του ΟΠΣ σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Οι κωδικοί του ΟΠΣ δεν έχουν δενδρική δομή (δηλαδή δεν υπάρχουν επίπεδα αντίστοιχα του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου-ΕΛΣ). Οι διψήφιοι, τετραψήφιοι και εξαψήφιοι κωδικοί (που παρουσιάζονται στους πίνακες γενικών κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών του ΟΠΣ) είναι στο ίδιο επίπεδο. Ενδεικτικά, ο διψήφιος κωδικός είναι ανεξάρτητος και δεν προκύπτει ως άθροισμα των τετραψήφιων κωδικών, ούτε το περιεχόμενο του διψήφιου κωδικού καθορίζεται από τις περιγραφές των τετραψήφιων κωδικών.
  • Για το ΕΠΕΑΕΚ επιλέχθηκε να γίνεται ο προγραμματισμός (στα ΤΔΕ/Υ) και η παρακολούθηση (Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης) κατά κύριο λόγο με βάση τους τετραψήφιους κωδικούς (της μορφής χχ.χχ). Μοναδική εξαίρεση είναι τα βιβλία που παρακολουθούνται με εξαψήφιο κωδικό, όπως φαίνεται στην Ενότητα 8.3.
  • Οι δαπάνες που δηλώνει ο Τελικός Δικαιούχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ πρέπει να ταυτίζονται απολύτως με τα στοιχεία που απεικονίζει η λογιστική μερίδα της Πράξης ως προς τα δηλούμενα παραστατικά και τα ποσά (και όχι ως προς τους κωδικούς του ΕΛΣ).

Για μια αναλυτική παρουσίαση επιλεξιμότητας των δαπανών, οι χρήστες μπορούν να δουν από εδώ το 8ο Κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης. (σε μορφή doc)

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  • γενικές αρχές επιλεξιμότητας των δαπανών,
  • κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΕΚΤ (Πίνακας και επεξηγήσεις),
  • κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ΕΤΠΑ (Πίνακας και επεξηγήσεις)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0