Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Οδηγός Διαχείρισης > Επί της Διαδικασίας > Διαδικασίες Χρηματοδότησης

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Διαδικασίες Χρηματοδότησης


Γρήγορη μετάβαση : Διαδικασίες Ένταξης Πράξεων | Διαδικασίες Χρηματοδότησης | Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης |

Ως χρηματοδότηση ορίζεται η έγκριση και δέσμευση των απαιτουμένων πιστώσεων για την υλοποίηση μιας Πράξης σε ετήσια βάση. Οι προερχόμενοι από το Γ΄ ΚΠΣ εθνικοί και κοινοτικοί πόροι μεταφέρονται στους λογαριασμούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από εκεί μεταβιβάζονται στο ΥΠΕΠΘ για τη χρηματοδότηση των Πράξεων. Η μεταβίβαση των πόρων στο Υπουργείο και στη συνέχεια στους Τελικούς Δικαιούχους γίνεται μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων (ΣΑΕ). Κάθε χρηματοδοτούμενη Πράξη διαθέτει έναν κωδικό στην αντίστοιχη ΣΑΕ.

Συγκεκριμένα, το ΕΠΕΑΕΚ χρηματοδοτεί τις Πράξεις με τις ακόλουθες ΣΑΕ:

  • τη ΣΑΕ 45/3 για Πράξεις του ΥπΕΠΘ και των εποπτευόμενων φορέων,
  • τη ΣΑΕ 45/7 για Πράξεις του ΟΣΚ
  • τις ΣΑΕ των αντίστοιχων Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι λοιποί φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η διαδικασία χρηματοδότησης των Πράξεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ
  • διαδικασία χρηματοδότησης Πράξεων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ
  • έλεγχοι που πραγματοποιούνται πριν τη χρηματοδότηση των Πράξεων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 7 του Οδηγού).

Περισσότερα όμως μπορείτε να δείτε από το 5ο κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης (σε μορφή doc)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0