Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Δημοσιότητα

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Δημοσιότητα


Γρήγορη μετάβαση : Εμβλήματα-Λογότυπο |

Βασικός στόχος του σχεδίου πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων δυνητικών και τελικών δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής.

Η στρατηγική επικοινωνία του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο και τη γενική στρατηγική του Γ' ΚΠΣ και συναρθρώνεται με την επικοινωνιακή εκστρατεία εθνικής κλίμακας του ΚΠΣ. Με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δημιουργείται ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα με προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις, με χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέσων και μεθόδων με στόχο την γνωστοποίηση των ωφελειών από την εφαρμογή του ΚΠΣ και την δημιουργία συναίνεσης από το σύνολο της κοινής γνώμης, τους χρήστες, τους δικαιούχους, τους εμπλεκόμενους φορείς, τις ενδιαφερόμενες ομάδες κοινού στόχου και τους πολίτες γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε για τις δράσεις και για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας από το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Δημοσιότητα/Συμπλήρωμα Προγραμματισμού) (σε μορφή doc) και από τον Οδηγό Διαχείρισης (εφαρμογή μέτρων δημοσιότητας)(σε μορφή doc), όπως και τις οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων στα θέματα δημοσιότητας - πληροφόρησης (σε μορφή doc)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0