Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Διαχείριση

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση| Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Διαχείριση


Γρήγορη μετάβαση : Ειδική Υπηρεσία | Πορεία Υλοποίησης | Έλεγχος | Επιτροπή Παρακολούθησης | Οδηγός Διαχείρισης |

Για τη διαχείριση του προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση είναι υπεύθυνη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η οποία παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και την κανονικότητα της εφαρμογής του. Καθοδηγητικό κείμενο τόσο για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όσο και για τους τελικούς δικαιούχους ή φορείς υλοποίησης είναι ο Οδηγός Διαχείρισης, ο οποίος, χωρίς να υποκαθιστά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ, περιγράφει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων, χρηματοδότησης και παρακολούθησης, αποτυπώνει τις επιλέξιμες δαπάνες και συγκεντρώνει σε μια ενότητα τους κανονισμούς, εθνικούς και κοινοτικούς, και τις αρχές που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0