Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Διαχείριση > Επιτροπή Παρακολούθησης

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Επιτροπή Παρακολούθησης


Γρήγορη μετάβαση : 1η Επιτροπή | 2η Επιτροπή | 3η Επιτροπή | 4η Επιτροπή | 5η Επιτροπή | 6η Επιτροπή |

Επιτροπή Παρακολούθησης ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια ένταξης των πράξεων, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, εγκρίνει την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος και προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 163/20.4.01, 6243/20.6.02 ΚΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006), Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ και ως μέλη συμμετέχουν ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΠΘ, εκπρόσωποι και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΠΘ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΓΕΣΕΕ, ΟΚΕ) και μη κυβερνητικών οργανώσεων και καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων. Επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων V και XVI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

1η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2001, στην Αθήνα, και κατά τη διάρκειά της τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ και τα κριτήρια ένταξης πράξεων στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Περισσότερα για την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

2η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2002, στο Βόλο.

Στην Ε.Π. έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου εφαρμογής του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και αναφέρθηκαν τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με την ψήφιση νόμων που βοηθούν την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος (Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, οργάνωση των Περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλπ).

Επίσης, εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση του 2001 καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Από εδώ έχετε πρόσβαση στην απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης.

Περισσότερα για την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

3η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2003, στην Αθήνα. Στην Ε.Π. έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου εφαρμογής και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Αναθεώρησης του Ε.Π. και εγκρίθηκαν τα βασικά του σημεία.

Επίσης εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες βασικές επιλογές κατανομής των πόρων των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού.

Από εδώ έχετε πρόσβαση στην απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης.

Περισσότερα για την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

4η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2004, στην Αθήνα. Στην Ε.Π. έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος και η πορεία εφαρμογής του Κανόνα Ν+2 στα έτη 2004 και 2005. Παρουσιάστηκαν το τελικό κείμενο αναθεώρησης του ΕΠΕΑΕΚ και οι τροποποιήσεις του συμπληρώματος προγραμματισμού. Τέλος έγινε ενημέρωση για την εκπόνηση της αξιολόγησης πρώτου απολογισμού και για τις διαδικασίες σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α) 2007-2013.

Από εδώ έχετε πρόσβαση στην απόφαση και τα συμπεράσματα της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης.

Περισσότερα για την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

5η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Αποφάσεις και Συμπεράσματα 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης

Πορεία Υλοποίησης (5η ΕΠ)

6η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Αποφάσεις και Συμπεράσματα 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 9/1/2007 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0