Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Προσκλήσεις > Βήματα Υποβολής Πρότασης > Αξιολόγηση Προτάσεων

Γρήγορη μετάβαση :

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Αξιολόγηση Προτάσεων


Γρήγορη μετάβαση :

Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων, αποτελεί σημαντική διαδικασία που προηγείται της διαδικασίας έγκρισης για την ένταξη και χρηματοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων των Μέτρων του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε κριτήρια αντικειμενικά, σαφώς προσδιορισμένα και συμφωνημένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των κατηγοριών Πράξεων του κάθε Μέτρου του ΕΠΕΑΕΚ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και έχουν εξειδικευθεί από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, (άρθρο 15 του Ν. 2860/2000).

Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου η διαδικασία της αξιολόγησης να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη, είναι ο καθορισμός σαφών κριτηρίων και απλής μεθοδολογίας αξιολόγησης.

Στόχοι της αξιολόγησης των προτεινομένων Πράξεων είναι:

  • Η εφαρμογή ανοικτών διαδικασιών για την επιλογή των Πράξεων.
  • Η επιλογή και ένταξη αξιόλογων Πράξεων, η υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των Μέτρων του ΕΠΕΑΕΚ και συνεισφέρει στην προώθηση των πολιτικών της χώρας και της Ε.Ε. στα θέματα της Εκπαίδευσης.
  • Η ένταξη Πράξεων που διασφαλίζουν μέσω της υλοποίησής τους, οτι αφενός μεν θα καλυφθούν οι ποσοτικοί στόχοι του Μέτρου και αφετέρου οτι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις έχουν συνέργια και συμπληρωματικότητα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των Μέτρων του ΕΠΕΑΕΚ.
  • Η ανάθεση της υλοποίησης Πράξεων σε Τελικούς Δικαιούχους που έχουν επαρκή εμπειρία, κατάλληλη τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση, όπως και διαχειριστική επάρκεια να υλοποιήσουν τις ενταγμένες Πράξεις εντός των ορισμένων χρονικών πλαισίων, με διαφάνεια και χρηστή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

Περισσότερα για την αξιολόγηση προτάσεων (αρχείο doc)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0